Ustawa o lasach Komentarz
Bestseller

Ustawa o lasach Komentarz

159 zł 137.79 zł

Jerzy Bieluk


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325599041
Rok wydania: 2017

Ustawa o lasach Komentarz

Praktyczny komentarz do ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), która stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących lasów.

Komentarz uwzględnia zwłaszcza nowelizację dokonaną ustawą z 13.4.2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 586), która z dniem 30.4.2016 r. dodała art. 37a–37k, wprowadzając instrumenty prawne do nabywania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, gruntów leśnych (prawo pierwokupu, prawo nabycia), a także najnowsze orzecznictwo oraz literaturę.

Komentarz stanowi obecnie jedyne aktualne komentarzowe opracowanie zagadnień związanych z gospodarowaniem nieruchomościami leśnymi w zakresie uregulowanym ustawą o lasach.

Komentarz obejmuje zagadnienia problematyki prawa leśnego, w tym m.in.:

gospodarki leśnej,
kanonu podstawowych pojęć prawnych,
instytucji prawnych służących ochronie lasów,
statusu i funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych,
Instytucji Służby Leśnej wchodzącej w skład Lasów Państwowych
Przedstawiona pozycja adresowana jest przede wszystkim do podmiotów na co dzień zajmujących się prawną problematyką zarządzania lasami i realizacji gospodarki leśnej, gospodarowania nieruchomościami leśnymi, ochroną środowiska, a zwłaszcza do organów administracji publicznej, sędziów, radców prawnych, notariuszy i adwokatów.