Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów Komentarz

Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów Komentarz

129 zł 97.69 zł

Radecki Wojciech


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326431777
Rok wydania: 2014

Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów Komentarz

Publikacja to pierwszy na rynku wydawniczym komentarz stanowiący użyteczną sukurs przy stosowaniu kodeksów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Ustawa reguluje zasady postępowania organów właściwych do realizowania zadań z aspektu międzynarodowego przemieszczania odpadów, a również udzielania zezwoleń, gwarancji finansowych to znaczy też zwrotu odpadów i nakładania kar pieniężnych za naruszanie obowiązków w tym obszarze.
Autorzy, ułożenie ciała wnikliwą analizą poszczególnych kodeksów ustawy, orzecznictwa trybunałów polskich, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz literatury przedmiotu, prezentują wiele wszechstronnych i praktycznych rozwiązań dotyczących regulacji ustawy krajowej, której zadaniem jest wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych służących realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006. W istocie komentarz do polskiej ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów jest również komentarzem do rozporządzenia unijnego.
Ponadto w opracowaniu w sposób wszechstronny przedstawiono problematykę odpowiedzialności prawnej za przestępstwa, wykroczenia i delikty administracyjne złączone z wykonywaniem kodeksów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
Książka przeznaczona jest głównie dla podmiotów, które zajmują się międzynarodowym przemieszczaniem odpadów oraz pracowników organów administracji publicznej wykonujących zadania w tej dziedzinie. Będzie pomocnym źródłem dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów trybunałów powszechnych i administracyjnych, oskarżycieli oskarżających w kwestiach o przestępstwa, mecenasów i radców prawnych występujących w kwestiach administracyjnych i karnych.