Ustawa o obligacjach Komentarz
Zapowiedź

Ustawa o obligacjach Komentarz

219 zł 201.39 zł

Angelina Stokłosa


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381607391
Rok wydania: 2020

Ustawa o obligacjach Komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz to opracowanie, które przybliża problemy praktyczne dotyczące m.in.:
zabezpieczenia obligacji,
procesu emisyjnego obligacji,
zgromadzenia obligatariuszy,
wykupu obligacji,
instytucji prawnej banku-reprezentanta.
Autorzy komentarza szczególną uwagę zwracają na nowelizację z 9.11.2018 r. wprowadzającą m.in.:

obowiązkową dematerializację wszystkich obligacji emitowanych od 1.07.2019 r.,
rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, na zasadach obowiązujących dotychczas dla papierów wartościowych znajdujących się w publicznym obrocie oraz dla obligacji skarbowych,
fakultatywne zarejestrowanie obligacji wyemitowanych przed 1.07.2019 r. w depozycie papierów wartościowych.
Celem wprowadzanych zmian jest dążenie do wzrostu transparentności emisji obligacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla inwestorów. Zmiany te przyczynią się jednak równocześnie do wzrostu kosztów emisji oraz do wzrostu stopnia sformalizowania dokumentacji emisyjnej bez względu na wielkość oferty obligacji, bowiem zwiększeniu ulegnie m.in. zakres obowiązków emitentów obligacji.