Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Wolters Lubasz

Dominik Lubasz


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381608046
Rok wydania: 2019

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Wolters Lubasz

W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone do polskiej ustawy o ochronie danych osobowych wprowadzone ustawą dostosowującą z 21 lutego 2019 r., które weszły w życie 4 maja 2019 roku. W książce omówiono m.in.zagadnienia dotyczące:
regulacji statusu i kompetencję krajowego organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
certyfikacji i akredytacji, a także kodeksów postępowania,
wyznaczania inspektora ochrony danych,
odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych,
monitoringu pracowniczego, a także wizyjnego monitoringu publicznego.
Autorami publikacji są prawnicy praktycy zarówno orzekający, jak i doradzający w zakresie ochrony danych osobowych, przedstawiciele nauki i administracji.