Ustawa o odpadach Komentarz
Bestseller

Ustawa o odpadach Komentarz

199 zł 148.72 zł

Wojciech Radecki


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788380927780
Rok wydania: 2016

Ustawa o odpadach Komentarz

Komentowana ustawa o odpadach określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej. Ponadto przedstawia zasady dokonywania klasyfikacji odpadów i postępowania z nimi, a także wiele rozwiązań prawnych podkreślających konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów i ułatwiających ich ponowne wykorzystanie. Od czasu poprzedniego wydania książki ustawa była już dwunastokrotnie nowelizowana. Ukazały się przepisy wykonawcze zastępujące te, które wydane na podstawie ustawy poprzedniej, zostały czasowo utrzymane w mocy. W opracowaniu omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:
- zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- finansowania inwestycji z zakresu odpadów komunalnych, w tym budowlanych i rozbiórkowych, - ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
- obowiązku sporządzania planów inwestycyjnych jako uzupełnienia wojewódzkich planów gospodarki odpadami,
- gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Autor dokonuje szczegółowej analizy przepisów, akcentując powiązania ustawy z prawem Unii Europejskiej. W sposób kompleksowy prezentuje również problematykę odpowiedzialności prawnej za przestępstwa, wykroczenia i delikty administracyjne związane z wykonywaniem tych przepisów. KOMENTARZE PRAKTYCZNE