Ustawa o odpadach Komentarz Radecki
Bestseller

Ustawa o odpadach Komentarz Radecki

199 zł 158.99 zł

Daria Danecka


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381609777
Rok wydania: 2020

Ustawa o odpadach Komentarz Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 sierpnia 2020 r. i 30 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579)

Komentarz do ustawy o odpadach zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej i budzącej liczne wątpliwości ustawy o odpadach. W szczególności określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej. W komentarzu szeroko omówiono:
problematykę klasyfikacji odpadów i ich magazynowania,
tryb zwyczajny oraz nadzwyczajny usuwania odpadów,
kwestie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów oraz zabezpieczenia roszczeń,
tematykę opłat oraz administracyjnych kar pieniężnych uregulowanych w prawie ochrony środowiska,
zagadnienie odpowiedzialności karnej nie tylko za wykroczenia, lecz także za przestępstwa, co określają przepisy Kodeksu karnego.
W piątym wydaniu Komentarza do ustawy o odpadach autorzy szczególną uwagę zwracają na najnowsze zmiany komentowanej ustawy, m.in. na nowelizację obowiązującą od 13.08.2019 r. i 1.01.2020 r., a także tę wchodzącą w życie 1.09.2019 r., 6.09.2019 r., 1.08.2020 r. oraz 30.06.2021 r. Dotyczą one np.:
nowego brzmienia przepisów o rejestrze, ewidencji, sprawozdaniach, Bazie Danych Odpadowych, wykroczeniach i deliktach administracyjnych,
rezygnacji z regionalizacji postępowania z odpadami komunalnymi,
nowych przepisów o istniejących i projektowanych instalacjach komunalnych,
nowej definicji odpadów niepalnych,
uszczegółowienia przepisów o magazynowaniu odpadów,
nowej regulacji dotyczącej konieczności niezwłocznego usuwania odpadów.
Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 sierpnia 2020 r. i 30 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579)