Ustawa o odpadach komentarz Rakoczy

Ustawa o odpadach komentarz Rakoczy

119 zł 83,72 zł

Bartosz Rakoczy


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Isbn: 9788327801357
Rok wydania: 2013

Ustawa o odpadach komentarz Rakoczy

Niniejsze opracowanie to klasyczny komentarz, w którym autorzy zwracają uwagę nie tylko na aspekty teoretyczne, lecz także na praktyczny wymiar stosowania norm prawnych zawartych w ustawie o odpadach. Publikacja uwzględnia dotychczasowy dorobek literatury i orzecznictwa związany z gospodarką odpadami. Omawia również w bardzo szerokim stopniu prawo Unii Europejskiej oraz orzecznictwo trybunałów europejskich.
Adresatami komentarza są pracownicy ochrony środowiska, przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadami, a także prawnicy praktycy sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni.
Ustawa o odpadach z 2012 r. jest już kolejnym aktem prawnym regulującym tę problematykę w prawie polskim. Ustawodawca doszedł do wniosku, że niecelowe jest nowelizowanie poprzednio obowiązującej ustawy o odpadach z 2001 r., i uznał, że konieczne jest uchwalenie nowego aktu prawnego. Na taką decyzję ustawodawcy wpłynęły też istotne zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w prawie europejskim w regulacjach dotyczących gospodarki odpadami.