Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw Komentarz
Zapowiedź

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw Komentarz

Michał Babicz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788327808301
Rok wydania: 2019

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Publikacja stanowi pierwsze na rynku praktyczne omówienie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, która zastąpiła dotychczas obowiązującą regulację w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych – ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny niedozwolone. Głównym przedmiotem publikacji są obecnie obowiązujące ustawowe klauzule odpowiedzialności karnej podmiotu zbiorowego, a zatem złożonej teoretyczno-prawnej problematyki ujęcia odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, w związku z popełnieniem czynu zabronionego. Konieczność zmiany regulacji spowodowana była potrzebą zwiększenia efektywności narzędzi służących do wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym, zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej.