Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz

129 zł 99,74 zł

Artur Olszewski


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381605939
Rok wydania: 2019

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech komentarz Stan prawny 10 kwietnia 2019 roku z uwzględnieniem zmiany wynikającej z tzw. ustawy sektorowej z 21 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 730)

W komentarzu do ustawy o opiece nad dziećmi szczegółowo omówiono następujące regulacje:

zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
warunki świadczonych usług,
kwalifikacje osób sprawujących opiekę,
zasady finansowania opieki oraz sprawowania nadzoru nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.
Autor komentarza uwzględnił ponadto zmiany dotyczące:

możliwości składania wniosków za pomocą systemu teleinformatycznego przez podmioty zamierzające prowadzić żłobek,
nałożenia na opiekunów i wolontariuszy (spełniających dotychczasowe wymagania do sprawowania tych funkcji) obowiązku odbycia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy,
uelastycznienia funkcjonowania żłobków poprzez wyłączenie konieczności „blokowania” miejsc dla dzieci, które przez dłuższy czas nie uczęszczają do żłobka,
wymagań lokalowych żłobków i klubów dziecięcych,
wymogu ujawnienia w rejestrze danych dotyczących zawieszenia działalności żłobka lub klubu dziecięcego.