Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Adam Bartosiewicz


Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Isbn: 8372514984
Rok wydania: 2005

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Komentarz

Komentarz jest kompleksowym omówieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szerokim zakresie uwzględnia dorobek orzecznictwa i piśmiennictwa. Znaczącą część publikacji stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ustawy które weszły w