Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Adam Bartosiewicz


Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Isbn: 8372514062
Rok wydania: 2004

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Stan prawny na 1.01.2005 Komentarz.

Komentarz jest kompleksowym omówieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szerokim zakresie uwzględnia dorobek orzecznictwa i piśmiennictwa. Znaczącą część publikacji stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ustawy które weszły w