Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

169 zł 141.65 zł

Marcin Wojewódka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381584647
Rok wydania: 2019

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Komentarz do ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215), która weszła w życie 1.1.2019 r. jest pierwszym na rynku kompleksowym omówieniem tematyki pracowniczych planów kapitałowych, które w latach 2019–2021 staną się powszechnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców w Polsce.
Pracownicze plany kapitałowe:
- to regulowany nową ustawą powszechny program oszczędnościowy,
- pieniądze zgromadzone przez uczestnika zostaną mu wypłacone po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn),
- gromadzone środki mają stanowić prywatną własność ich uczestników,
- to program dobrowolny – choć pracownik będzie przypisany do niego automatycznie, można będzie zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie,
- składki wpłacać mają zarówno pracodawcy, jak i uczestnicy programu.

Wpłaty na PPK:
- ze strony Państwa:
- składka powitalna, jednorazowa – 250 zł,
- dopłata roczna – 240 zł,
- pracodawcy:
- składka podstawowa – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- składka dodatkowa – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- pracownika:
- składka podstawowa – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- składka dodatkowa – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Ustawę stosuje się do:
- podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31.12.2018 r. – od 1.7.2019 r.,
- podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30.6.2019 r. – od 1.1.2020 r.,
- podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31.12.2019 r. – od 1.7.2020 r.,
- pozostałych podmiotów zatrudniających – od 1.1.2021 r.

Publikacja zawiera omówienie m.in. zagadnień takich jak:
- umowa o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi,
- umowa o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych,
- wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych,
- koszty zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi,
- nadzór nad funkcjonowaniem pracowniczych planów kapitałowych,
- ewidencja pracowniczych planów kapitałowych,
- podział środków w przypadku śmierci uczestnika pracowniczych planów kapitałowych,
- rozporządzanie środkami zgromadzonymi w pracowniczych planach kapitałowych,
- wypłata,
- wypłata transferowa,
- zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika pracowniczych planów kapitałowych.