Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz
Zapowiedź

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Marcin Wojewódka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381287449
Rok wydania: 2018

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która ma na celu stworzenie ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.