Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz 2020
Zapowiedź

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz 2020

Leszek Bosek


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381585170
Rok wydania: 2020

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz

Komentarz do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która stanowi kompleksowe i szczegółowe zbiór przepisów wskazanej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu. W publikacji omówione zostały również planowane zmiany, które mają zostać wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk sejmowy Nr 3050). Celem projektu ustawy jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do RODO m.in. przez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO lub które powielają rozwiązania RODO, a także dostosowanie RODO (przez implementację wymagających tego przepisów) do specyfiki polskiego porządku prawnego.