Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz 2020

Leszek Bosek


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381585170
Rok wydania: 2020

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Komentarz 2020

Komentarz do ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), która stanowi kompleksowe i szczegółowe zbiór przepisów wskazanej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu. W komentarzu omówione zostały również planowane zmiany, które mają zostać wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk sejmowy Nr 3050). Celem projektu ustawy jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do RODO m.in. przez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO lub które powielają rozwiązania RODO, a także dostosowanie RODO (przez implementację wymagających tego przepisów) do specyfiki polskiego porządku prawnego.
Komentarz Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zawiera omówienie praw pacjentów w odniesieniu do:
świadczeń zdrowotnych,
informacji,
działań niepożądanych produktów leczniczych,
tajemnicy informacji związanych z pacjentem,
wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
poszanowania intymności i godności pacjenta,
dokumentacji medycznej,
zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
opieki duszpasterskiej,
przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
Autorzy w komentarzu do Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prezentują też zagadnienia związane z:
Rzecznikiem Praw Pacjenta,
postępowaniem w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów,
zasadami i trybem ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych,
karami pieniężnymi.
Komentarz do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta został opracowany przez zespół doświadczonych pracowników naukowych i przedstawicieli palestry. Autorzy starali się omówić najczęściej spotykane problemy oraz wątpliwości dotyczące stosowania i wykładni przepisów ustawy. Komentarz adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką, w szczególności do osób stosujących w praktyce przepisy ustawy. Publikacja ta dotyczy zarówno interesów pacjentów, dyrektorów placówek medycznych oraz lekarzy. Publikacja może być również pomocna dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także dla studentów prawa i administracji.