Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz 2019

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz 2019

179 zł 137.79 zł

Wojciech Kotowski


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381606004
Rok wydania: 2019

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz

W komentarzu szczegółowo zaprezentowano m.in.:
penalizację posiadania, obrotu, wytwarzania substancji psychotropowych, środków odurzających i substancji psychoaktywnych,
postępowanie z osobami uzależnionymi,
zakres zadań podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii,
prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej.
Nowe wydanie komentarza zawiera szczegółowe omówienie m.in. ostatniej ważnej zmiany do ustawy dotyczącej penalizacji czynów związanych z posiadaniem, produkcją oraz dystrybucją tzw. dopalaczy.
Nowelizacja ta wprowadziła m.in.:

obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną,
kary za posiadanie znacznych ilości dopalaczy w wysokości do trzech lat więzienia oraz handel nimi do lat dwunastu.
W książce znajduje się ponadto wykaz środków odurzających i substancji psychotropowych.