Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komentarz Wrona

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komentarz Wrona

159 zł 138.85 zł

Grzegorz Wrona


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381981934
Rok wydania: 2019

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komentarz

Zdobyta przez autora praktyka o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pozwala uzupełnić dostępną na rynku wiedzę o spostrzeżenie i wnioski wynikające ze stosowania komentowanych przepisów. Prezentowany komentarz ma zatem walor czysto praktyczny. Dzięki komentarzowi Czytelnik otrzymuje m.in. wiedzę o tym jak:
Odseparować sprawcę przemocy od ofiary?
Wdrożyć procedurę Niebieskiej Karty?
Powołać zespół interdyscyplinarny?
Stworzyć gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie?
Współpracować w zakresie wymiany informacji pomiędzy zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi?
Rozpoznać symptomy rodziny gdzie występuje przemoc?
Większość obowiązków i procedur wynikających ze stosowania ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie spoczywa na samorządach gminnych (w tym głównie na ośrodkach pomocy społecznej). Dlatego ważne jest, aby gminy precyzyjnie opracowywały diagnozę zjawiska przemocy na własnym terenie, przygotowywały programy przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar. Istotne jest też, by zapewniły ofiarom przemocy domowej łatwo dostępne i kompleksowe poradnictwo specjalistyczne oraz zwiększyły bazę lokalową.