Komentarz do ustawy o rachunkowości 2020 Seredyński Szaruga Helin

 1. Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
  Ustawa o rachunkowości Komentarz 2020 Helin Planowany termin wydania lipiec 2020 roku
  omentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najno ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381289702 Autor: Andre Helin
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Ustawa o rachunkowości z wyjaśnieniami 2012
  Ustawa o rachunkowości z wyjaśnieniami 2020 uzgodnionymi z Departamentem Rachunkowości Ministerstwa Finansów.
  Nowe, rozszerzone i zaktualizowane wydanie zeszytu specjalnego przynoszącego tekst ustawy o rachunkowości i najważniejszych uzupełniających ją rozporządzeń Ministra Finansów wraz z wyjaśnieniami. Ksi ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788392632382 Autor:
  Wydawnictwo Rachunkowość
 3. Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian
  Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian 2020
  Komentarz do ustawy o rachunkowości przystępnie wyjaśnia, jak zmiany przepisów dokonane w 2019 r. i 2020 r. wpływają na obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz na sposób prezentacji stanu majątk ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381377379 Autor: Gyongyver Takats
  Infor Biznes
 4. Ustawa o rachunkowości stan prawny wrzesień 2016 roku
  Ustawa o rachunkowości stan prawny styczeń 2020 roku
  Książka zawiera uaktualniony na styczeń 2020 r. tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami. Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia: - Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sp ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788365467706 Autor: Legis
  Wydawnictwo Legis
 5. Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński
  Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński
  Komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez specjalistów – ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043737 Autor: Katarzyna Szaruga
  Wydawnictwo ODDK
 6. Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych
  Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych
  Jednostki finansów publicznych nie stosują ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie, a zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej tych jednostek uregulowane są również w ustawie o finansac ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325588847 Autor: Nowak Wojciech
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Ustawa o rachunkowości Rechnungslegungsgesetz
  Ustawa o rachunkowości Rechnungslegungsgesetz
  Piąte wydanie tłumaczenia Ustawy o rachunkowości na język niemiecki odzwierciedla stan prawny na dzień 1 marca 2020 r. Autorami tłumaczenia jest Rödl & Partner, jedna z wiodących firm prawniczo-audytors ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381589956 Autor: Jens Jungmann
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o biegłych rewidentach
 9. Komentarz do ustawy o rachunkowości 2015
  Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian 2020
  Komentarz do ustawy o rachunkowości przystępnie wyjaśnia, jak zmiany przepisów dokonane w 2019 r. i 2020 r. wpływają na obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz na sposób prezentacji stanu majątk ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381377379 Autor: Gyongyver Takats
  Infor Biznes
 10. Ustawa o rachunkowości Przepisy w dobrej cenie