Komentarz do ustawy o rachunkowości 2018 Seredyński Szaruga Helin

 1. Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska
  Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska Stan prawny: 1 sierpnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 października i 25 listopada 2018 roku
  Komentarz do ustawy o rachunkowości to wyróżniające się na rynku opracowanie, zawierające wyczerpującą analizę aktualnych przepisów podstawowego źródła regulacji polskiego prawa bilansowego, jakim ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381248877 Autor: Ewa Wallińska
  Wolters Kluwer Polska
 2. Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
  Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
  Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); 26.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) oraz 14.2.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 245). Obejmuje również zmiany w podwójnym stanie pra ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325581152 Autor: Andre Helin
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Ustawa o rachunkowości Legis
  Ustawa o rachunkowości Legis stan prawny - wrzesień 2018 r.
  Książka zawiera tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami. Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia:\r\n- Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczeni ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365467461 Autor: Legis
  Wydawnictwo Legis
 4. Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku
  Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku
  Książka zawiera uniwersalne i niezmienne zasady rachunkowości oraz obowiązujące przepisy, która powinna znać osoba prowadząca rachunkowość w firmie. Omówiono w niej:- ewidencję aktywów trwałych, - ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788389179777 Autor: Sawicki Kazimierz
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
 5. Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński
  Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński
  Komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez specjalistów – ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043737 Autor: Katarzyna Szaruga
  Wydawnictwo ODDK
 6. Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych
  Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych
  Jednostki finansów publicznych nie stosują ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie, a zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej tych jednostek uregulowane są również w ustawie o finansac ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325588847 Autor: Nowak Wojciech
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Ustawa o rachunkowości The Accounting Act
  Ustawa o rachunkowości The Accounting Act
  Drugie wydanie tłumaczenia ustawy o rachunkowości na język angielski stanowi próbę oddania w języku angielskim zagadnień polskiej rachunkowości w sposób jak najbardziej zbliżony do konwencji obowiązu ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596149 Autor: Joanna Adamczyk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz
  Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz
  Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla księgowych, doradców podatkowych, osób prowadzących biura rachunkowe oraz biegłych rewidentów. Zainteresuje również dyrektorów ekonomicznych, ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326489518 Autor: Teresa Kiziukiewicz
  Wolters Kluwer Polska
 9. Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
  Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
  Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najn ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381289702 Autor: Andre Helin
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Ustawa o rachunkowości Rechnungslegungsgesetz
  Ustawa o rachunkowości Rechnungslegungsgesetz
  Czwarte wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej Ustawy o rachunkowości ukazującej się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, uwzględnia najnowsze zmiany, które obowiązują od ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325578411 Autor: Jens Jungmann
  Wydawnictwo C.H.Beck