Komentarz do ustawy o rachunkowości 2018 Seredyński Szaruga Helin

 1. Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
  Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin
  Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); 26.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) oraz 14.2.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 245). Obejmuje również zmiany w podwójnym stanie pra ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325581152 Autor: Helin Andre
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński
  Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński
  Szczegółowy komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez spe ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043737 Autor: Seredyński Roman
  Wydawnictwo ODDK
 3. Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska
  Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska
  W Polsce podstawą regulacji rachunkowości jest ustawa o rachunkowości, której przepisy wyznaczają ramy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Określa ona ponadto z ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326494901 Autor: Wallińska Ewa
  Wolters Kluwer Polska
 4. Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz
  Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz
  Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla księgowych, doradców podatkowych, osób prowadzących biura rachunkowe oraz biegłych rewidentów. Zainteresuje również dyrektorów ekonomicznych, ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326489518 Autor: Teresa Kiziukiewicz
  Wolters Kluwer Polska
 5. Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych
  Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych
  Jednostki finansów publicznych nie stosują ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie, a zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej tych jednostek uregulowane są również w ustawie o finansac ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325588847 Autor: Nowak Wojciech
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Ustawa o rachunkowości Legis
  Ustawa o rachunkowości Legis stan prawny - styczeń 2018 r.
  Książka zawiera tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami. Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia:\r\n- Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczeni ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788365467379 Autor: Legis
  Wydawnictwo Legis
 7. Leasing 2018 Aspekt prawny podatkowy i księgowy
  Leasing 2018 Aspekt prawny podatkowy i księgowy Leasing na nowych zasadach. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku
  Poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, rachunkowości, podatku dochodowego i VAT. Nowe zasady i metody stosowania leasingu oraz rozliczeń międ ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 97883898506213 Autor: Korczyn Aleksander
  Wydawnictwo Sigma
 8. Ustawa o rachunkowości
  Ustawa o rachunkowości
  Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości. W zbiorze uwzględniono zmiany, które zostały opublikowane do dnia 30 września 2017 r., w tym ustawę z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audy ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381241281 Autor: Wolters Kluwer
  Wolters Kluwer
 9. Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku
  Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku
  Książka zawiera uniwersalne i niezmienne zasady rachunkowości oraz obowiązujące przepisy, która powinna znać osoba prowadząca rachunkowość w firmie. Omówiono w niej:- ewidencję aktywów trwałych, - ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788389179777 Autor: Sawicki Kazimierz
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
 10. Ustawa o rachunkowości The Accounting Act
  Ustawa o rachunkowości The Accounting Act Stan prawny 29 kwietnia 2017
  Drugie wydanie tłumaczenia ustawy o rachunkowości na język angielski stanowi próbę oddania w języku angielskim zagadnień polskiej rachunkowości w sposób jak najbardziej zbliżony do konwencji obowiązu ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596149 Autor: Joanna Adamczyk
  Wydawnictwo C.H.Beck