Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

139 zł 121.89 zł

Michał Frączkiewicz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381584883
Rok wydania: 2019

Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

Praktyczny komentarz do przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570), który zawiera kompleksowe ujęcie problematyki organizacji i funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych. Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej. Rozpatrują one w szczególności odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego – gminy, powiatu i województwa.