Ustawa o sporcie komentarz

Ustawa o sporcie komentarz

Komentarz do przepisów ustawy o sporcie zawiera także teksty ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz obowiązującą wersję Statutu Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Omawia zjawiska nowe w tym obszarze, np. zagadnienie e-sportu, wspólnych inicjatyw europejskich w dziedzinie sportu i działalności Polskiej Agencji Antydopingowej. Uwzględniono zmiany ustawodawcze opublikowane od czasu wejścia w życie ustawy, w tym dotyczące:
przywrócenia do polskiego prawa regulacji odnoszącej się do rozstrzygania sporów w sporcie,
wprowadzenia zakazów i ograniczeń dotyczących członków władz polskich związków sportowych,
zmiany modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej, m.in. odpowiedzialności za wykroczenia dopingowe.
Opracowanie uwzględnia specyfikę prawa sportowego i lex sportiva. Autor sięga do orzecznictwa Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie (CAS) oraz sportowego soft law – regulaminów i innych aktów międzynarodowych federacji sportowych oraz polskich związków sportowych. Omawia także dotychczasową praktykę Ministerstwa Sportu.