Ustawa o świadku koronnym Komentarz

Filip Radoniewicz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788327803177
Rok wydania: 2020

Ustawa o świadku koronnym Komentarz

Komentarz jest kompleksowym omówieniem instytucji świadka koronnego, uregulowanej ustawą z 25.11.1997 r. o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1197).
Instytucja świadka koronnego odgrywa bardzo ważną rolę w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe popełnione w zorganizowanej grupie. Ma na celu ujawnienie wszelkich przestępstw popełnionych w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym poprzez zastosowanie wyłączenia karalności i objęcia ochroną osoby, która współpracuje z organami ścigania. Zostały w niej w sposób wyczerpujący objaśnione następujące zagadnienia:
definicja świadka koronnego;
warunki dopuszczalności dowodu;
wyłączenie karalności;
ochrona osobista świadka koronnego lub osoby dla niego najbliższej;
pomoc finansowa dla świadka koronnego lub osoby dla niego najbliższej;
cofnięcie ochrony lub pomocy;
tajemnica państwowa;
przebieg postępowania.
Publikacja okaże się pomocna w szczególności dla adwokatów i radców prawnych, a także prokuratorów, sędziów i innych osób zainteresowanych tematyką.