Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Komentarz

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Komentarz

79 zł 58.22 zł

Bosak Maria


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Isbn: 9788327804679
Rok wydania: 2014

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Komentarz Ustawa o organizacjach pracodawców. Ustawa o związkach zawodowych

W komentarzu do ustawy o organizacjach pracodawców przedstawiono praktyczne aspekty stosowania przepisów dotyczących tworzenia i funkcjonowania związków pracodawców, ich federacji oraz konfederacji. Autorka uwzględniła regulacje Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz orzecznictwo sądowe dotyczące tej tematyki. Wskazała również na nieścisłości powstałe w trakcie praktycznego stosowania ustawy.
Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy o związkach zawodowych. Prawidłowe ich funkcjonowanie ma znaczenie nie tylko dla zbiorowego prawa pracy, lecz przekłada się także na kształtowanie indywidualnych stosunków pracy. Autorka omawia definicję związku zawodowego, problematykę pełnego i ograniczonego prawa koalicji, uprawnienia związków zawodowych, w tym do negocjowania układów i porozumień zbiorowych, zagadnienia związkowej kontroli wynagrodzeń za pracę oraz ochrony stosunku pracy działaczy związkowych.
Komentarz został wzbogacony orzecznictwem sądowym oraz poglądami doktryny, jest wynikiem przemyśleń Autorki oraz sumą doświadczeń zebranych przez lata pracy naukowo-dydaktycznej. Zawiera odesłanie do praktycznych aspektów podjętej tematyki oraz w niezbędnym zakresie sygnalizuje nieścisłości powstałe w trakcie stosowania omawianych przepisów.