Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

179 zł 152.85 zł

Tomasz Filipowicz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325597238
Rok wydania: 2017

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

Komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, często określany mianem ustawy środowiskowej, uwzględnia najnowszy dorobek orzecznictwa, literatury oraz praktyki jaki powstał od momentu jej uchwalenia w 2008 r. Komentarz zawiera zmiany, które weszły w życie 6.5.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 820). W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:

- zakresu, definicji i zasad ogólnych ustawy;
- odmowy udostępniania informacji;
- udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, podejmowaniu decyzji i opracowywaniu dokumentów;
- uprawnienia organizacji ekologicznych;
- strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
- oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000;
- postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;
- Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
- administracyjnych kar pieniężnych.

Komentarz jest pracą zbiorową zespołu autorów obejmującego sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, praktykujących prawników, przedstawicieli środowiska akademickiego.

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz skierowany jest do adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, studentów, a także urzędników.