USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ
Bestseller

USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ

199 zł 164.99 zł

Barbara Bajor


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788380922556
Rok wydania: 2016

USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH KOMENTARZ

Komentarz w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą zasad świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), jak i publicznego (np. objęcie nadzorem instytucji płatniczych, biur usług płatniczych). Istotną wartością komentarza jest nie tylko interpretacja poszczególnych przepisów, analiza dorobku doktryny i orzecznictwa, lecz także uwzględnienie europejskiego kontekstu regulacji oraz wskazanie potencjalnych problemów mogących pojawić się w związku ze stosowaniem nowych przepisów.
Komentarz jest skierowany do pracowników banków, krajowych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych oraz przedsiębiorców zamierzających świadczyć usługi płatnicze. Zainteresuje również osoby korzystające z takich usług.
Stan prawny: 15 marca 2016 rok