Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji Komentarz

Marta Dargas Draganik


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381588874
Rok wydania: 2019

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji Komentarz

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 10.5.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162), która wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wprowadziła mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia inwestycyjnego w formie zwolnienia z podatku dochodowego, znosząc ograniczenia terytorialne i zwiększając zakres usług świadczonych przez spółki zarządzające strefami na podstawie przepisów ustawy z 20.11.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 600). Celem nowych rozwiązań jest przyczynienie się do stymulowania wzrostu inwestycji prywatnych, co ma oddziaływać z kolei na:

rozwój innowacyjnych dziedzin działalności gospodarczej,
tworzenie nowych stabilnych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników,
rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej,
zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług,
rozwój eksportu,
zahamowanie wzrostu zróżnicowań regionalnych.
Ustawa stworzyła Polską Strefę Inwestycji, co oznacza, że pomoc publiczna w postaci zwolnienia od podatku dochodowego dostępna jest już nie tylko na terenach posiadających status specjalnych stref ekonomicznych a na terenie całego kraju. Nowe przepisy umożliwiają większej ilości przedsiębiorców skorzystanie z pomocy publicznej, a procedura uzyskania zwolnienia jest znacznie szybsza. Warto zwrócić uwagę na szczególne potraktowanie przez ustawodawcę przedsiębiorców z sektora MŚP, dla których uzyskanie decyzji o wsparciu jest obecnie znacząco ułatwione.

Komentarz zawiera szczegółowe wyjaśnienia dotyczące procedury uzyskania decyzji o wsparciu, kryteriów, jakie muszą zostać spełnione przez przedsiębiorców w celu uzyskania zwolnienia podatkowego oraz zadania zarządzających Polską Strefą Inwestycji.

Książka zawiera szczegółowe omówienie zagadnień takich jak:

organ właściwy oraz zarządzający obszarami,
decyzja o wsparciu,
kontrola realizacji zadań zarządzającego obszarem,
Ewidencja Wsparcia Nowej Inwestycji.
Książka stanowi pierwszy dostępny na rynku komentarz do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Autorzy, jako osoby zajmujące się w praktyce obsługą projektów inwestycyjnych w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, starali się przybliżyć praktyczne aspekty związane ze stosowaniem ustawy, co zdecydowanie przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania nowymi regulacjami.