Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz

Komentarze praktyczne


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381605946
Rok wydania: 2019

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz

W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady:
uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej,
wykonywania tych zawodów,
kształcenia zawodowego oraz podyplomowego.
Książka jest czymś więcej niż tylko analizą treści przepisów, zawiera zbiór fundamental­nych zasad dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej; zasad, które są uniwersalne i obowiązują niezależnie od formy prawnej wykonywania tych zawodów. Komentarz oparty jest także na analizie orzecznictwa oraz zagadnień wynikających z praktyki wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.