Ustawy i kodeksy 2019 Beck, Wolters

 1. Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw
  Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw
  Komentarz do ustawy z 7.7.2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 325), która reguluje instytucje kompensaty w rozumieniu świadcz ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381586726 Autor: Komentarze Becka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków
  Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków Książka tradycyjna Druk na życzenie do 8 dni
  Tematyka omówiona w książce została zaprezentowana w konwencji komentowania spraw, a nie przepisów. Umożliwia to przedstawienie biegu postępowań sądowych w aspekcie materialnym i procesowym w wielopła ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381077774 Autor: Jacek Ignaczewski
  Wolters Kluwer Polska
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Komentarz
  Prezentowany komentarz zawiera szczegółowe omówienie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która stanowi implementację części postanowień dyrektywy 2000/31/WE Parla ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376016207 Autor: Jacek Gołaczyński
  Wolters Kluwer Polska
 4. Odpowiedzialność za szkody łowieckie
  Odpowiedzialność za szkody łowieckie
  Książka przedstawia wieloaspektową analizę problematyki odpowiedzialności za szkody łowieckie. W książce omówiono m.in. takie zagadnienia jak: - szacowanie i określanie wysokości szkód łowieckich, ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380921450 Autor: Rakoczy Bartosz
  Wolters Kluwer Polska
 5. Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym
  Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym
  Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pozwalający na przygotowanie:- skargi oraz sprzeciwu od decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego,- ska ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381241380 Autor: Knysiak Molczyk Hanna
  Wolters Kluwer Polska
 6. Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz
  Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz
  Praktyczny komentarz do przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administra ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788381072328 Autor: Barbara Adamiak
  Wolters Kluwer Polska
 7. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Komentarz
  Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Komentarz
  Komentarz to dokładne i kompleksowe opracowanie wszystkich przepisów ustawy z 20.5.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2013 Nr 99, poz. 611 ze zm.) Omówione w Komentarzu kwestie odnoszą się w ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325578961 Autor: Dróżdż Mateusz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. System Prawa Procesowego Cywilnego Tom 5
  System Prawa Procesowego Cywilnego Tom 5 Postępowanie zabezpieczające
  Kolejny tom Systemu Prawa Procesowego Cywilnego, który dotyczy postępowania zabezpieczającego w postępowaniu cywilnym. W postępowaniu zabezpieczającym dokonuje się zabezpieczenia roszczeń dochodzonych w ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380923843 Autor: Tadeusz Ereciński
  Wolters Kluwer Polska
 9. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów prokuratorów adwokatów radców prawnych i notariuszy
  Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów prokuratorów adwokatów radców prawnych i notariuszy
  W książce omówiono odpowiedzialność dyscyplinarną zawodów zaufania publicznego: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy w świetle standardów wyznaczanych przez orzecznict ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326497117 Autor: Kozielewicz Wiesław
  Wolters Kluwer Polska
 10. Ustawa o związkach metropolitalnych Komentarz
  Ustawa o związkach metropolitalnych Komentarz
  Celem komentowanej ustawy jest stworzenie możliwości powoływania związków metropolitalnych jako zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego położonych w strefie oddziaływania miasta będącego siedzib ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788326489884 Autor: Bąkowski Tomasz
  Wolters Kluwer