Ustrój organów ochrony prawnokarnej Zarys wykładu Janusz Pohl Barbara

Ustrój organów ochrony prawnokarnej Zarys wykładu Janusz Pohl Barbara

49.9 zł 40.40 zł

Janusz Pohl Barbara


Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Isbn: 9788360550386
Rok wydania: 2011

Ustrój organów ochrony prawnokarnej Zarys wykładu Janusz Pohl Barbara

Celem niniejszego opracowania było zaprezentowanie wyselekcjonowanej grupy organów ochrony prawnej - organów, których zasadnicze funkcje wykazują związki z szeroko rozumianym prawem karnym. Skrypt ten jest pomyślany jako pomoc dydaktyczna dla wykładu fakultatywnego prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji UAM pt. Ustrój organów ochrony prawnokarnej. Niewątpliwie może on stanowić uzupełnienie do wykładów kursowych z zakresu prawa i procesu karnego oraz innych fakultetów z obszaru nauk penalnych, wnosząc doń treści z zakresu prawa ustrojowego. Z uwagi na wyeksponowanie w prezentowanym materiale tematyki odpowiedzialności dyscyplinarnej poszczególnych grup zawodowych funkcjonujących w ramach organów ochrony prawnokarnej stanowi on jednocześnie próbę zestawienia różnych modeli postępowań dyscyplinarnych partykularnych i autonomicznych względem siebie. Problematyka organów ochrony prawnej jest zagadnieniem niezwykle ważnym w ramach programu kształcenia studentów prawa. Jej doniosłość związana jest nie tylko z faktem, iż to właśnie absolwenci wydziałów prawa stanowią trzon pracowników organów tego typu, lecz także z tym, że właśnie ona ujęta jest jako jedno z głównych zagadnień egzaminacyjnych otwierających drogę dalszej specjalizacji zawodowej. Niniejszy skrypt może zatem stanowić pomoc dydaktyczną nie tylko dla studentów, ale również dla kandydatów na aplikacje prawnicze.