Uwarunkowania ochrony środowiska Aspekty krajowe unijne międzynarodowe

Ewa Katarzyna Czech


Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin
Isbn: 8372516375
Rok wydania: 2006

Uwarunkowania ochrony środowiska Aspekty krajowe unijne międzynarodowe

rzekazywane opracowanie obejmuje swym zakresem trzy części. W pierwszej z nich odnajdujemy zagadnienia o charakterze podstawowym z punktu widzenia omawianej problematyki. Determinują one w swoisty sposób dalej prezentowaną tematykę. Kwestie zrównoważonego rozwoju czy polityk środowiskowych zawsze są związane z poszczególnymi instrumentami zarówno tymi o charakterze prawnym czy ekonomicznym, jak również podmiotami działającymi na rzecz ochrony walorów przyrodniczych. Dopiero konkretne zachowania podejmowane na rzecz ich realizacji pozwalają bowiem na rzetelną ocenę skuteczności tych mechanizmów czy działań prowadzonych przez konkretne instytucje. Zadaniem autorów nie było dokonanie kompleksowej analizy kwestii uwarunkowań ochrony środowiska. Poprzez rozważania w obszarze wybranych aspektów tej tematyki, podjęli próbę wykazania braku możliwości postrzegania zagadnienia podejmowania skutecznych zachowań ochronnych z perspektywy wyłącznie jednej wybranej dyscypliny wiedzy.