Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych

Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych

82.95 zł 63.20 zł

Wojciech Klyta


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 8376010465
Rok wydania: 2008

Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych

W swej rozprawie habilitacyjnej dr Wojciech Klyta omawia uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych. Formułuje definicję międzynarodowego prawa o niewypłacalności oraz wskazuje zasadnicze kierunki jego rozwoju, proponując równocześnie własny podział występujących w świecie rozwiązań dotyczących uznawania zagranicznych postępowań upadłościowych. Zasadniczą część rozprawy stanowi próba odszukania prawa właściwego dla podstawowych skutków uznania zagranicznych postępowań upadłościowych, takich jak utrata przez dłużnika prawa do rozporządzania swym majątkiem. W pracy zamieszczono także rozważania odnoszące się do wyznaczenia prawa właściwego, któremu podlega zasięg masy upadłości. Znaczenie praktyczne mają rozważania dotyczące poszukiwania prawa właściwego dla zaskarżenia czynności dokonanych przez upadłego z pokrzywdzeniem wierzycieli oraz systemu prawnego, właściwego dla oceny wpływu otwarcia postępowania upadłościowego na postępowania toczące się z udziałem upadłego za granicą.