Użytkowanie wieczyste skutki prawne wygaśnięcia Przekształcenie w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej
Bestseller

Użytkowanie wieczyste skutki prawne wygaśnięcia Przekształcenie w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej

199 zł 152.63 zł

Biblioteka notariusza


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381604772
Rok wydania: 2019

Użytkowanie wieczyste

Książka omawia skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności i jest skierowana do notariuszy, sędziów i referendarzy sądowych, pracowników starostw powiatowych i urzędów gmin, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów zawodów prawniczych.
Z dniem 1.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego uległo likwidacji tylko w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Jego cechy mające istotne znaczenie dla określenia substratu wygaśnięcia i przekształcenia pozostały natomiast aktualne.
Książka o użytkowaniu wieczystym zawiera przykłady wpisów przekształconego prawa do księgi wieczystej oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Autorka zwraca uwagę na możliwość korygowania błędów w zaświadczeniach, postuluje także konieczność zmiany niektórych przepisów i doprecyzowania pojęć ustawowych. W książce odnajdziesz ponadto wyjaśnienia dotyczące m.in.:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i podstaw jego wpisu do księgi wieczystej,
- wtórnego obrotu prawem użytkowania wieczystego,
- sposobu wystawiania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie,
- rejestracji sprawy po otrzymaniu zaświadczenia i postępowania w razie stwierdzenia braków.