Użytkowanie wieczyste Ciepła Helena skutki prawne wygaśnięcia Przekształcenie w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej

Użytkowanie wieczyste Ciepła Helena skutki prawne wygaśnięcia Przekształcenie w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej

199 zł 147.99 zł

Biblioteka notariusza


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381604772
Rok wydania: 2019

Użytkowanie wieczyste Praktyka i orzecznictwo

Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją omawiającą w ujęciu praktycznym skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności. Z dniem 1.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego uległo likwidacji tylko w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Jego cechy mające istotne znaczenie dla określenia substratu wygaśnięcia i przekształcenia pozostały natomiast aktualne. Opracowanie zawiera przykłady wpisów przekształconego prawa do księgi wieczystej oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Autorka zwraca uwagę na możliwość korygowania błędów w zaświadczeniach, postuluje także konieczność zmiany niektórych przepisów i doprecyzowania pojęć ustawowych. Czytelnicy odnajdą tu ponadto wyjaśnienia dotyczące m.in.:

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i podstaw jego wpisu do księgi wieczystej,
wtórnego obrotu prawem użytkowania wieczystego,
sposobu wystawiania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie,
rejestracji sprawy po otrzymaniu zaświadczenia i postępowania w razie stwierdzenia braków.