Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego + płyta CD

Aleksandra Gaffke


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381589796
Rok wydania: 2019

Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego + płyta CD

Książka omawia zadania i kompetencje kierownika USC ze wskazaniem przepisów prawa oraz aktualnego orzecznictwa sądowego. Podstawowym aktem prawnym jaki reguluje postępowanie kierownika USC jest ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego. Pozostałe zadania kierownika urzędu stanu cywilnego wyznaczają, m.in.:
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zadania związane z zawarciem małżeństwa, nazwiskiem przyszłych małżonków, powrotem małżonka rozwiedzionego do poprzedniego nazwiska, a także uznaniem ojcostwa oraz nadaniem nazwiska dziecku),
- Kodeks cywilny (sporządzenie testamentu alograficznego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego),
- Kodeks postępowania cywilnego (obowiązki z związane z uznawaniem orzeczeń sądów państw obcych wydawanych w sprawach cywilnych),
- ustawa o ewidencji ludności (zadania z zakresu rejestracji danych w rejestrze PESEL),
- ustawa o zmianie imienia i nazwiska (zadania związane ze zmianą imienia lub nazwiska),
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (zadania związane z przekazaniem ksiąg stanu cywilnego do archiwów oraz udostępnianiem materiałów archiwalnych podmiotom zainteresowanych),
- oraz rozporządzenia wykonawcze do ustaw, m.in.:
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL.

Czytelnik uzyska wiedzę m.in. na temat: sposobu funkcjonowania i organizacji urzędów stanu cywilnego, trybie i przebiegu rejestracji stanu cywilnego, procedury nadawania imienia i nazwiska dziecku oraz jej późniejszej zmiany, funkcjonowaniu systemu rejestracji PESEL, okolicznościach i warunkach sporządzenia ostatniej woli przed kierownikiem USC.

Wiedza ta będzie mogła zostać wykorzystana przez kierowników USC oraz innych pracowników zatrudnionych w tych urzędach stanu cywilnego w codziennej pracy. Publikacja ma na celu bowiem praktyczne spojrzenie na pracę kierownika USC na tle przepisów ustaw i rozporządzeń oraz orzecznictwa sądowego. Najważniejszym atutem publikacji jest kompleksowe i uporządkowane omówienie zadań i kompetencji kierownika USC. Publikacja skupia się na praktycznych aspektach codziennej pracy kierownika USC oraz stara się wskazać właściwą drogę działania w sytuacjach problematycznych. W pierwszych rozdziałach publikacji omówiono funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego (w aspekcie finansowym, organizacyjnym i kadrowym) oraz wymogi, jakie musi spełniać kandydat na funkcję kierownika USC (zarówno formalne wymogi ustawowe, jak i te wynikające z predyspozycji i doświadczenia zawodowego). W dalszej części krok po kroku wskazane są zadania i kompetencje kierownika USC z powołaniem na konkretne przepisy prawa oraz orzecznictwo sądowe.