VAT 2020 Komentarz Infor Tomasz Krywan Wysyłka w maju 2020 roku
Zapowiedź

VAT 2020 Komentarz Infor Tomasz Krywan Wysyłka w maju 2020 roku

Tomasz Krywan


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 9788381377065
Rok wydania: 2020

VAT 2020 Komentarz Infor Tomasz Krywan Wysyłka w maju 2020 roku

VAT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 kwietnia 2020 r., a także wchodzące w życie 1 lipca 2020 r. Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, a także omawia orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.
Publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów. Są w niej także praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT. To jedyny na rynku komentarz, który omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania. W książce znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników VAT pytania dotyczące między innymi:
rozliczania nieodpłatnych świadczeń,
refakturowania dodatkowych kosztów,
rozliczania wydatków samochodowych,
ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych,
rozliczania dostaw objętych mechanizmem podzielonej płatności (split payment),
dokumentacji VAT i jej korekty,
zasad prowadzenia ewidencji VAT,
ustalania terminów odliczania VAT naliczonego,
zasad stosowania białej listy i sankcji w VAT z tego tytułu.
W komentarzu zostały uwzględnione oraz szczegółowo omówione nowe przepisy, które obowiązują w 2020 r. Rok 2020 to prawdziwa rewolucja w rozliczeniach VAT. Zmieniają się zasady rozliczeń, które były stosowane od początku, kiedy wprowadzono w Polsce VAT. Nowością jest to, że:
ograniczono prawo do wystawiania faktur do paragonów,
wprowadzono nową matrycę stawek VAT i klasyfikację towarów oraz usług (CN i PKWIU 2015),
pierwszy raz określono szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji VAT,
zlikwidowano deklarację VAT-7 i JPK_VAT, a zamiast tego wprowadzono jeden plik JPK dla deklaracji i ewidencji,
zmieniono zasady rozliczania i dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych (tzw. quick fixe),
powszechnie umożliwiono rozliczanie VAT od importu w deklaracji,
zmieniono zasady wpisywania do ewidencji sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie,
przewidziano surowe kary za niewywiązywanie się z nowych obowiązków.