VAT 2019 Komentarz Krywan

VAT 2019 Komentarz Krywan

Tomasz Krywan


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 9788365947253
Rok wydania: 2019

VAT 2018 Komentarz

VAT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie w styczniu 2018 r., oraz zmiany, które wejdą w trakcie roku, m.in. od 1 lipca 2018 r. Nasza publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, lecz także ponad 300 praktycznych przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT. Autor przedstawia również aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz, który omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, koncentrując się na ich praktycznym aspekcie. W publikacji znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników VAT pytania dotyczące między innymi:
- rozliczania nieodpłatnych świadczeń,
- refakturowania dodatkowych kosztów,
- rozliczania wydatków samochodowych,
- ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych,
- rozliczania dostaw objętych odwrotnym obciążeniem,
- dokumentacji VAT i jej korekty,
- zasad prowadzenia ewidencji VAT,
- ustalania terminów odliczania VAT naliczonego.
- W komentarzu zostały uwzględnione oraz szczegółowo omówione nowe przepisy, które obowiązują w 2018 r.

Publikacja wyczerpująco przedstawia również nowe regulacje prawne dotyczące :
-
- wprowadzenia split payment, czyli systemu podzielonej płatności,
- zmiany zasad zwrotu VAT,
- nałożenia obowiązku prowadzenia ewidencji i wysyłania deklaracji w formie elektronicznej,
- wprowadzenia powszechnego obowiązku wysyłania JPK_VAT.
Lista zmian wprowadzanych w VAT jest bardzo duża. Dlatego też niezbędnym źródłem wiedzy dla każdego podatnika jest VAT 2018. Komentarz.