VAT 2019 Komentarz dla praktyków

VAT 2019 Komentarz dla praktyków

Katarzyna Judkowiak


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046295
Rok wydania: 2019

VAT 2018 Komentarz dla praktyków

Komentarz do jednej z najtrudniejszych ustaw podatkowych przygotowany przez doświadczonych doradców podatkowych z renomowanej firmy doradczej:
- wnikliwe omówienie przepisów ustawy, oparte na różnorodnych przykładach – wszystko w jednym, wygodnym w użyciu tomie;
- podpowiedzi najkorzystniejszych rozwiązań – autorskie wskazówki bazujące na wieloletnim doświadczeniu związanym z doradztwem podatkowym dla wielu klientów;
- wysoki poziom merytoryczny publikacji reprezentującej standardy jakości w zakresie usług doradczych świadczonych przez ekspertów międzynarodowej firmy;
- wiedza – analiza – praktyka, czyli ważne orzecznictwo NSA, WSA, TSUE, interpretacje organów skarbowych, Ministra Finansów, poglądy nauki.

W Komentarzu do VAT szczególną uwagę poświęcono nowym regulacjom prawnym obowiązującym od 1 lipca 2018 roku, w tym m.in.:
- wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split-payment)
- możliwości wykreślania z urzędu z rejestru VAT albo odmowa rejestracji dla celów podatku VAT
- zmiany w zwolnieniach z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
- prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej.

Stan prawny: lipiec 2018 roku

Komentarz dla praktyków polecany doradcom podatkowym, księgowym, adwokatom, radcom prawnym, biegłym rewidentom, pracownikom urzędów skarbowych, a także pracownikom działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw.