VAT 2021 Podatki część 2 Podatki Przewodnik po zmianach

VAT 2021 Podatki część 2 Podatki Przewodnik po zmianach

Poradnik Gazety Prawnej 2020


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 9788381376495
Rok wydania: 2020

VAT 2021 Podatki część 2 Podatki Przewodnik po zmianach

Publikacja zawiera: ujednolicony tekst ustawy o VAT uwzględniający wszystkie zmiany w VAT wprowadzane z dniem 1 stycznia 2021 r., a także te opublikowane i wprowadzane w późniejszym terminie, komplet przepisów wykonawczych (rozporządzeń) wydanych do ustawy o VAT w wersjach obowiązujących od 1 stycznia 2021 r., przewodnik po zmianach w przepisach VAT, dzięki któremu można łatwo zapoznać się z katalogiem wprowadzanych zmian, opisem zmiany, a także z oceną przewidywanych skutków nowelizacji. Planowane są m.in. zmiany:

korygowania faktur polegające m.in. wprowadzeniu regulacji zasad korygowania faktur in plus i rezygnacji z potwierdzania korekty „in minus”
stosowania stawki 0% przy eksporcie polegające na wydłużeniu terminu wywozu towarów do 6 miesięcy
umożliwiające stosowanie wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym
polegające na wydłużeniu terminu, w którym dopuszczalne jest odliczanie VAT naliczonego na bieżąco
wprowadzające możliwość odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
polegające na zwiększeniu limitu na prezenty o małej wartości do 20 zł
w Tax Free czyli wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych.
w WIS polegające na rozszerzeniu ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU i ograniczeniu ochrony, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa.
w nowym JPK_VAT dostosowujące przepisy Ordynacji do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT
w zakresie płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.
w zakresie mechanizmu podzielonej płatności dotyczące przypadków dokonywania płatności w MPP na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT.
w zakresie wykazu podatników VAT dotyczące ochrony danych osobowych
w przepisach dotyczących stawek VAT (np. w definicji rolnika ryczałtowego, definicji czasopism regionalnych lub lokalnych, czy w zapisach załączników nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT)
Planowany termin wydawniczy: styczeń 2021 rok