VAT 2020 Podatki część 2 Podatki Przewodnik po zmianach

VAT 2020 Podatki część 2 Podatki Przewodnik po zmianach

Poradnik Gazety Prawnej 2020


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 9788381374026
Rok wydania: 2019

VAT 2019 Podatki część 2

W 2019 roku w podatku od towarów i usług nastąpi wiele zmian. Ich celem jest m.in. implementacja nowych regulacji zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej, które dotyczą VAT i mają zastosowanie do bonów na towary lub usługi. Ma to ujednolicić i uprościć przepisy dotyczące podatku od towarów i usług w tym zakresie. W ustawie pojawiły się też nowe regulacje w zakresie procedury szczególnej rozliczania VAT od usług elektronicznych w tzw. małym punkcie kompleksowej obsługi (Mini-One Stop Shop – MOSS). Zostaną uproszczone także zasady ubiegania się o zwrot VAT i korzystania z ulgi na złe długi. Zmienią się zasady korzystania z kas rejestrujących w związku z wprowadzeniem e-kas. Przygotowana publikacja zawiera:
- ujednolicony tekst ustawy o VAT,
- komplet rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT,
- komentarz do zmian w ustawie o VAT wprowadzonych 1 stycznia 2019 r. w formie przewodnika po zmianach.

Przewodnik omawia poszczególne zmiany przepisów w układzie tematycznym. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się, na czym polega zmiana, dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.