VAT Komentarz 2020 Bartosiewicz
Zapowiedź

VAT Komentarz 2020 Bartosiewicz

Adam Bartosiewicz


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381875141
Rok wydania: 2020

Vat Komentarz 2014 Bartosiewicz Stan prawny 20 kwietnia 2020 roku z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 1 lipca 2020 roku

W 2020 r. wchodzi wiele zmian w podatku od towarów i usług, które mają całkowicie odmienić VAT-owski świat. Należą do nich m.in.:
obowiązkowa podzielona płatność,
kasy fiskalne on-line,
nowa ewidencja VAT,
pliki JPK_VDEK,
pakiet quick-fixes (z omówieniem ostatniej wersji projektu przepisów implementujących, druk sejm. nr 208).
W komentarzdu do VAT przedstawiono wszystkie najważniejsze regulacje związane ze stosowaniem komentowanej ustawy, które obowiązują od 1.01.2020 r. i 1.07.2020 r., a także te dotyczące m.in. wprowadzenia pakietu dla firm w ramach TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ, w tym rozwiązań w zakresie:
odroczenia obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT do 1.07.2020 r. dla wszystkich podatników,
uchylenia wiążących się z obowiązkiem składania JPK_VAT przepisów znoszących informacje podsumowujące w obrocie krajowym,
przesunięcia terminu stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT,
przesunięcia w czasie zasad związanych z wydawaniem i stosowaniem wiążących informacji stawkowych (WIS).
Autor komentarza do VAT starał się zadać kłam opiniom, że komentarze prawnicze zwykle kończą się tam, gdzie zaczyna się problem. Dlatego postawił sobie za cel zacząć komentarz tam, gdzie problem się rodzi. Jest to wynikiem doświadczeń nabytych w czasie wykonywania czynności doradztwa podatkowego, w związku z prowadzeniem szkoleń, uczestnictwem w konferencjach, seminariach i warsztatach.
Komentarz jest przeznaczony dla doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach. Zainteresuje także adwokatów, radców prawnych i pracowników organów podatkowych.