VAT 2019 Komentarz wydawnictw Oddk, Beck, Wolters - najnowsze zmiany

 1. Vat Komentarz 2016 Bartosiewicz
  Vat Komentarz 2016 Bartosiewicz
  W komentarzu omówiono przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych. Szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych, obowi ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380920460 Autor: Bartosiewicz Adam
  Wolters Kluwer Polska
 2. VAT Komentarz 2016 Beck
  VAT Komentarz 2016 Beck
  Komentarz VAT autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Pana Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325586300 Autor: Bartosiewicz Adam
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym
  Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym zagadnienia podstawowe
  Monografia stanowi kompleksowe opracowanie tematyki obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Książka opisuje strukturę norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego wskazujących prawo ojczyst ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326435003 Autor: Pilich
  Wolters Kluwer Polska
 4. Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny 2018 r
  Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny 2018 r
  Komentarz zawiera kompleksową analizę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem najnowszych regulacji. Autorem jest doświadczony praktyk w stosowaniu prawa podatkowego. W tej publik ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788326969881 Autor: Agata Błaszczyk
  Wiedza i Praktyka
 5. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT Komentarz
  Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT Komentarz
  Orzecznictwo TSUE ma kluczowe znaczenie zarówno dla pełniejszego zrozumienia fundamentalnych zasad podatku VAT, jak i zapewnienia spójności stosowania przepisów dyrektywy VAT we wszystkich krajach Unii. Tr ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326434136 Autor: Bartosiewicz Adam
  Wolters Kluwer Polska
 6. Podatek VAT instruktaż rozliczania z przykładami
  Podatek VAT instruktaż rozliczania z przykładami
  Niezbędny w każdej firmie nauczanie w detalach regulujący zasady wdrożenia śmiałych zasad ustalania, dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług. Stosowanie śmiałych pr ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788378042075 Autor: Judkowiak Katarzyna
  Wydawnictwo ODDK
 7. PKWiU ze stawkami VAT CD-ROM
  PKWiU ze stawkami VAT CD-ROM Windows 2000/Me/XP/Vista/7
  Program uwzględnia nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r.:\r\n– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla kt ...
  Wydanie: 2014 Isbn: CD666 Autor:
  Wydawnictwo ODDK
 8. Faktura VAT wzorcowa instrukcja z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)
  Faktura VAT wzorcowa instrukcja z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)
  Gotowy wzorzec instrukcji fakturowania przygotowany z uwzględnieniem szeregu bardzo istotnych przemian wiążących od 1 stycznia 2014 roku. Instrukcja pomoże w ustaleniu jednolitych zasad fakturowania sprze ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788378042020 Autor: Wyrzykowska Anna
  Wydawnictwo ODDK
 9. VAT w prawie polskim i prawie wspólnotowym
  VAT w prawie polskim i prawie wspólnotowym
  Publikacja ta jest skierowana także do osób, które w praktyce zajmują się wspólnotowym i polskim prawem podatkowym, jakim sposobem i do osób, które czynią to w teorii. Należą do nich zatem rozumie si ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788375727388 Autor: Maruchin Wojciech
  Oficyna prawa polskiego
 10. Vat oraz rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom Twoje Prawo
  Vat oraz rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom Twoje Prawo
  Książka Vat to seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325559632 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck