VAT nowelizacja w podatku VAT od września 2019 roku

 1. Vat oraz rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom
  Vat oraz rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom
  Stan prawny 15.04.2013 rok. Książka Vat to seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [hase ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325552411 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Leksykon rozliczeń w handlu zagranicznym
  Leksykon rozliczeń w handlu zagranicznym
  Leksykon rozliczeń w handlu zagranicznym zawiera 4000 haseł z zakresu szeroko rozumianych rozliczeń w obrocie towarowym z zagranicą. ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 8361448938 Autor:
  Wydawnictwo DR LEX
 3. Instrukcje fakturowania i rozliczania podatku VAT w jednostkach budżetowych
  Instrukcje fakturowania i rozliczania podatku VAT w jednostkach budżetowych
  Komplet wzorcowych instrukcji związanych z dokumentowaniem i rozliczaniem podatku VAT w jednostkach sektora finansów publicznych według nowych zasad obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku. Publikacja pomo ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788378040743 Autor: Szlachta S.
  Wydawnictwo ODDK
 4. Vat oraz rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom Twoje Prawo
  Vat oraz rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom Twoje Prawo
  Książka Vat to seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325547394 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Zasady prawa unijnego w VAT
  Zasady prawa unijnego w VAT
  Niniejsza książka to pierwsze na rynku wydawniczym szczegółowe omówienie zasad, które należy stosować w interpretacji i wykładni przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Autorzy wskazali t ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326440564 Autor: Bącal Marcin
  Wolters Kluwer Polska
 6. Dyrektywa VAT Komentarz
  Dyrektywa VAT Komentarz Polska perspektywa. Komentarz. Stan prawny 1.04.2012 rok.
  W komentarzu uwzględniono wszystkie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zawarto również tłumaczenia tez i istotnych fragmentów u ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326438936 Autor: Roman Namysłowski
  Wolters Kluwer Polska
 7. Dyrektywa VAT 2006/112/WE Komentarz
  Dyrektywa VAT 2006/112/WE Komentarz
  Dyrektywa VAT stanowi fundament, na którym stworzono krajowe przepisy dotyczące podatku VAT. Znajomość przepisów dyrektywy oraz orzecznictwa ETS stanowi dla polskich podatników bardzo ważną wskazówkę ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788361792970 Autor: J.Martini
  Wydawnictwo Unimex
 8. Leksykon podatku od czynności cywilnoprawnych
  Leksykon podatku od czynności cywilnoprawnych
  Przy wyborze formy leksykonu dla przedstawienia tematyki dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych zadecydowała wielość zagadnień związanych z tematyką tego podatku, w tym także kontrowersyjnych ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788376415918 Autor: Krystyna Chustecka
  Wydawnictwo Difin
 9. VAT Komentarz
  VAT Komentarz
  Komentarz zaktualizował Adam Bartosiewicz. Poprzednie wydania zostały stworzone wspólnie przez Adama Bartosiewicza i Ryszarda Kubackiego. Komentarz uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy o podatku od towar ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788326407079 Autor: Adam Bartosiewicz
  Wolters Kluwer Polska
 10. Podatki 2015 PIT CIT VAT Komentarz do zmian
  Podatki 2015 PIT CIT VAT Komentarz do zmian
  W książce zostaną omówione zmiany w zakresie podatków: CIT, PIT I VAT, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Publikacja podzielona jest na 7 głównych działów:\r\n- 1. Zmiany w VAT od 20 ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788362370801 Autor: Bartosiewicz Adam
  Wydawnictwo Legis