VAT 2019 Komentarz wydawnictw Oddk, Beck, Wolters - najnowsze zmiany

 1. Zasady odliczania VAT naliczonego
 2. VAT w praktyce Pytania i odpowiedzi
 3. VAT Komentarz do zmian
  VAT Komentarz do zmian
  Komentarz opisuje zmiany w przepisach VAT, szczegółowo prowadzi po znowelizowanych rozwiązaniach w tym podatku, przedstawia nowe pojęcia, definicje, sposoby i zasady rozliczeń podatku VAT. Całość publik ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376410289 Autor: Hanna Kozłowska
  Wydawnictwo Difin
 4. Vatemecum
  Vatemecum
  Autor dokonał wyboru i omówił 1398 najczęściej pojawiających się problemów ze stosowaniem podatku VAT, większość z nich zilustrował praktycznymi przykładami. W szerokim zakresie wykorzystał też w ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376410128 Autor: Tomasz Krywan
  Wydawnictwo Difin
 5. VAT od użytkowania wieczystego gruntów
  VAT od użytkowania wieczystego gruntów Użytkowanie wieczyste gruntów dla celów VAT dostawą towarów. Doliczanie VAT do opłat za użytkowanie wieczyste gruntów. Zmiana w sposobie opodatkowania po uchwale NSA z 8.01.2007. Zmiana w sposobie opodatkowania po 1.12.2008
  W książce dokonano precyzyjnego podziału pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie na te, do których należy doliczać VAT i na te, do których nie należy doliczać VAT. Wskazano sposób odzyskiwania na ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788376412696 Autor: Elżbieta Rogala
  Wydawnictwo Difin
 6. VAT w gminach - ujęcie praktyczne
  VAT w gminach - ujęcie praktyczne Gmina a nie urząd gminy podatnikiem VAT. Zwolnienie od VAT usług pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy. Dostawa gruntu zabudowanego ze środków własnych nabywcy. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania. Partycypacja w kosztach gminnej inwestycji
  W opracowaniu VAT w gminach 2010 - ujęcie praktyczne zostały omówione najważniejsze praktyczne problemy dotyczące rozliczeń VAT w gminach w 2010 roku. Rozliczenie podatku VAT w sektorze publicznym, a w sz ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788376411934 Autor: Elzbieta Rogala
  Wydawnictwo Difin
 7. Nowy VAT w gminach
  Nowy VAT w gminach
  Rozliczenie podatku VAT przez gminy w 2009 roku z pewnością nie będzie rzeczą prostą. Wynika to przede wszystkim z wielości wprowadzonych zmian w przepisach prawnych regulujących ten podatek. Już nowa r ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376410142 Autor: Elżbieta Rogala
  Wydawnictwo Difin
 8. Zwrot podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym i remontach
 9. Nowe instrumenty i usługi finansowe - Private asset and Wealth management
  Nowe instrumenty i usługi finansowe - Private asset and Wealth management
  Jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona kompleksowo ujętym zagadnieniom private asset wealth management, ze szczególnym uwzględnieniem ich istoty oraz rodzajów inwestycji i narzędzi wykorzystywan ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788325511197 Autor: Katarzyna Gabryelczyk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. VAT komentarz aneks
  VAT komentarz aneks
  Po ogłoszeniu nowej ustawy o VAT, jeszcze przed jej wejściem w życie, powszechne było przekonanie, że powinna ona zostać poważnie zmodyfikowana. Wkrótce po 1 maja 2004 r. pojawiły się projekty zmian m ...
  Wydanie: 2005 Isbn: 8374440643 Autor: Ryszard Kubacki
  Zakamycze Kantor Wydawniczy