VAT nowelizacja w podatku VAT od września 2019 roku

 1. Odliczenia i zwrot VAT
  Odliczenia i zwrot VAT
  ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788374265706 Autor: Barbara Pyzel
  Wydawnictwo ODDK
 2. Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
  Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
  Publikacja omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem podatkiem VAT, jego rozliczaniem i dokumentowaniem w jednostkach sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem nowych zasad w ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788374265850 Autor: Grzegorz Tomala
  Wydawnictwo ODDK
 3. Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
  Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
  Przepisy ogólne, Zakres opodatkowania, Podatnicy i płatnicy, Obowiązek podatkowy, Miejsce świadczenia, Podstawa opodatkowania, Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów, Wysokość opodatko ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788374281676 Autor: Praca zbiorowa ustawy
  Agencja Wydawnicza Mz
 4. VAT w rachunkowości
  VAT w rachunkowości
  Książka zaznajamia Czytelnika z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi podatku od towarów i usług. Książka jest adresowana do szeroko rozumianych służb finansowo-księgowych, menadżerów zarządzając ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 8389604752 Autor: Niemczyk Roman
  Wydawnictwo Prawno Ekonomiczna AD Drągowski S.A.
 5. Powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT i w podatkach dochodowych
 6. Zasady odliczania VAT naliczonego
 7. VAT w praktyce Pytania i odpowiedzi
 8. VAT Komentarz do zmian
  VAT Komentarz do zmian
  Komentarz opisuje zmiany w przepisach VAT, szczegółowo prowadzi po znowelizowanych rozwiązaniach w tym podatku, przedstawia nowe pojęcia, definicje, sposoby i zasady rozliczeń podatku VAT. Całość publik ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376410289 Autor: Hanna Kozłowska
  Wydawnictwo Difin
 9. Vatemecum
  Vatemecum
  Autor dokonał wyboru i omówił 1398 najczęściej pojawiających się problemów ze stosowaniem podatku VAT, większość z nich zilustrował praktycznymi przykładami. W szerokim zakresie wykorzystał też w ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788376410128 Autor: Tomasz Krywan
  Wydawnictwo Difin
 10. VAT od użytkowania wieczystego gruntów
  VAT od użytkowania wieczystego gruntów Użytkowanie wieczyste gruntów dla celów VAT dostawą towarów. Doliczanie VAT do opłat za użytkowanie wieczyste gruntów. Zmiana w sposobie opodatkowania po uchwale NSA z 8.01.2007. Zmiana w sposobie opodatkowania po 1.12.2008
  W książce dokonano precyzyjnego podziału pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie na te, do których należy doliczać VAT i na te, do których nie należy doliczać VAT. Wskazano sposób odzyskiwania na ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788376412696 Autor: Elżbieta Rogala
  Wydawnictwo Difin