VAT Komentarz do zmian 2020 mechanizm podzielonej płatności nowa matryca stawek VAT
Zapowiedź

VAT Komentarz do zmian 2020 mechanizm podzielonej płatności nowa matryca stawek VAT

199 zł 164.29 zł

Beata Hudziak


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378047087
Rok wydania: 2019

VAT Komentarz do zmian wiążąca informacja stawkowa – biała lista podatników VAT – nowe zasady dotyczące deklaracji i JPK

W komentarzu do ustawy o VAT zawarto wiele praktycznych przykładów, a także ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług z wyróżnieniem zmian obowiązujących od 1, 23 i 29 listopada 2019 r. oraz 1 stycznia, 1 kwietnia i 1 lipca 2020 r.>br/> Wysyłka od 12.12.2019 roku
Książka to komentarz do najważniejszych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, wprowadzonych:
ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018),
ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520),
ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495) oraz
ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751).
Autorzy komentarza, doradcy podatkowi z wieloletnim doświadczeniem, w przejrzysty sposób omawiają i komentują zmiany dotyczące m.in.:
mechanizmu podzielonej płatności,
nowej matrycy stawek VAT,
wiążącej informacji stawkowej,
białej listy podatników VAT,
ograniczeń w zwolnieniu podmiotowym,
nowych zasad wystawiania faktur do paragonów,
doprecyzowania warunków wykreślenia z rejestru VAT podatników nieskładających deklaracji,
uproszczeń korekty VAT naliczonego w przypadku powrotu do zwolnienia,
nowych zasad dotyczących deklaracji i JPK,
nowych sankcji za błędy w ewidencji.