VAT Komentarz do zmian mechanizm podzielonej płatności nowa matryca stawek VAT
Bestseller

VAT Komentarz do zmian mechanizm podzielonej płatności nowa matryca stawek VAT

199 zł 148,37 zł

Beata Hudziak


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378047087
Rok wydania: 2019

VAT Komentarz do zmian wiążąca informacja stawkowa – biała lista podatników VAT – nowe zasady dotyczące deklaracji i JPK

W komentarzu do ustawy o VAT zawarto wiele praktycznych przykładów, a także ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług z wyróżnieniem zmian obowiązujących od 1, 23 i 29 listopada 2019 r. oraz 1 stycznia, 1 kwietnia i 1 lipca 2020 r.>br/> Wysyłka od 12.12.2019 roku
Książka to komentarz do najważniejszych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, wprowadzonych:
ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018),
ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520),
ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495) oraz
ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751).
Autorzy komentarza, doradcy podatkowi z wieloletnim doświadczeniem, w przejrzysty sposób omawiają i komentują zmiany dotyczące m.in.:
mechanizmu podzielonej płatności,
nowej matrycy stawek VAT,
wiążącej informacji stawkowej,
białej listy podatników VAT,
ograniczeń w zwolnieniu podmiotowym,
nowych zasad wystawiania faktur do paragonów,
doprecyzowania warunków wykreślenia z rejestru VAT podatników nieskładających deklaracji,
uproszczeń korekty VAT naliczonego w przypadku powrotu do zwolnienia,
nowych zasad dotyczących deklaracji i JPK,
nowych sankcji za błędy w ewidencji.