VAT Komentarz 2019 Michalik
Bestseller

VAT Komentarz 2019 Michalik

299 zł 264.99 zł

Tomasz Michalik


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381584470
Rok wydania: 2019

VAT Komentarz Michalik

VAT. Komentarz, wyd. 15 – najszerszy na rynku komentarz do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług – wyjaśnia praktycznie zagadnienia dotyczące m.in.:

zakresu opodatkowania VAT dostawy towarów, w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy oraz świadczenia usług;
określenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług;
momentu powstania obowiązku podatkowego, w tym wobec małych podatników i ustalenia podstawy opodatkowania;
zasad wymiaru i poboru podatku;
bieżących stawek podatkowych i katalogu zwolnień;
zasad odliczenia i warunków zwrotu podatku;
form zapłaty podatku, w tym składania JPK i deklaracji VAT;
procedur szczególnych dotyczących m.in. drobnych przedsiębiorców, rolników, świadczenia usług turystycznych, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, zwrotu podatku podróżnym.
Do najważniejszych zmian wprowadzanych w 2019 r. należą:

nowe zasady stosowania ulgi na złe długi;
brak wymagania odrębnego składania wniosku o zwrot nadwyżki VAT;
zmiany w zwolnieniach z VAT dotyczące usług zarządzania PPK, usług ściągania długów, w tym factoringu;
poszerzenie zwolnień z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych;
bezterminowe utrzymanie podwyższonych stawek VAT 8% i 23%, z możliwością ich obniżenia w zależności od kondycji gospodarki;
ułatwienia w zakresie stosowania procedury MOSS dotyczącej zasad opodatkowania usług cyfrowych;
sukcesja obowiązku zapłaty VAT dotycząca przedsiębiorstwa w spadku;
nowe zasady opodatkowania VAT związane z wydawaniem bonów i voucherów.
Dodatkowo, w publikacji Autor odnosi się do planowanych zmian, dotyczących m.in.:

systemu ryczałtowego dla rolników;
kas on-line i ograniczenia możliwość prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy pomocy kas, które nie będą miały połączenia z Centralnym Repozytorium Kas możliwości przesyłania informacji z kasy rejestrującej do tego Repozytorium;
uproszczenia rozliczeń podatkowych i usprawnienie wywiązywania się z obowiązków względem fiskusa poprzez wprowadzenie JPK_ VDEK – zastępującego dotychczasowe deklaracje VAT oraz JPK_VAT;
wprowadzenia regulacji dotyczących Centralnego Rejestru Faktur.
Zmiany te maja znaczenie praktyczne ze względu na:

ujednolicenie podejścia władz podatkowych w całej UE do kwalifikacji podatkowej transakcji obejmujących bony i vouchery;
możliwość odzyskania przez sprzedawcę/wierzyciela rozliczonego podatku VAT od faktur sprzedażowych, za które nie otrzymał zapłaty o 60 dni wcześniej niż dotychczas;
korzyści dla podatników systemu MOSS, znacząco ułatwiające stosowanie tego systemu zwłaszcza małym przedsiębiorcom, np. poprzez uproszczenia dotyczące zasad fakturowania;
ułatwienia dla podatników zwrotu nienależnego VAT;
uznanie „przedsiębiorstwa w spadku" za podatnika kontynuującego prowadzenie działalności gospodarczej zmarłego podatnika VAT;
nowe obowiązki dokumentacyjne związane ze składaniem deklaracji dotyczących VAT;
możliwość uzyskania interpretacji podatkowych dotyczących VAT.