Warunki techniczne budynków i procedury budowlane poradnik dla praktyków ze wzorami pism dla inwestorów projektantów

Michał Bursztynowicz


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381604864
Rok wydania: 2019

Warunki techniczne budynków i procedury budowlane poradnik dla praktyków ze wzorami pism dla inwestorów projektantów pełnomocników postanowień i decyzji dla urzędników Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Książka ze wzorami pism dla inwestorów, projektantów i pełnomocników oraz postanowień i decyzji dla urzędników.
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej (urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych, gmin). Będzie cennym źródłem wiedzy dla deweloperów, architektów oraz osób fizycznych planujących realizację inwestycji. Zainteresuje również pracowników wydziałów prawa, prowadzących zajęcia z postępowania administracyjnego oraz wydziałów budownictwa i architektury uczelni technicznych, zajmujących się kwestiami procesu inwestycyjnego, a także studentów prawa i budownictwa. Poradnik dla praktyków, w którym przeanalizowano proces uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Publikacja nie jest teoretycznym omówieniem przepisów, a wskazaniem w jaki sposób korzystać z nich w praktyce. W książce znajdziesz m.in.:
przykłady stanów faktycznych, które były przedmiotem postępowań administracyjnych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej na terenie całego kraju, częściowo zobrazowane na rysunkach;
wzory pism dla inwestorów, projektantów i pełnomocników;
wzory decyzji i postanowień dla urzędników.
Autorzy omawiają praktyczne znaczenie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym:
nowe definicje znanych uprzednio pojęć m.in. zabudowa śródmiejska, działka budowlana, kondygnacja, kondygnacja podziemna, parking, teren biologicznie czynny,
różnice w postępowaniach w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę oraz przyjęcia zgłoszenia,
postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
tryby nadzwyczajne weryfikacji decyzji administracyjnych,
nowe zasady lokalizacji parkingów
bezpieczeństwo pożarowe budynkó
miejsce do gromadzenia odpadów stałych.

W opracowaniu uwzględniono m.in.:
problemy zgłaszane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej podczas szkoleń, a także
trudności zgłaszane przez użytkowników Serwisu Budowlanego Systemu Informacji Prawnej LEX.
Książka została napisana przez praktyków, którzy posiadają doświadczenie zarówno w pracy w organie administracji architektoniczno-budowlanej, jak i w pomocy inwestorom w realizacjach inwestycji. Wszystkie omówione problemy oraz przedstawione przykłady zostały zaczerpnięte z sytuacji, z jakimi autorzy sami się zetknęli i które musieli rozwiązać.