Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach
Bestseller

Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach

178.5 zł 129.79 zł

Konrad Gałaj Emiliańczyk


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046080
Rok wydania: 2018

Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach Praktyczny poradnik z suplementem elektronicznym

RODO - wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach
Zapewnienie prawa do prywatności przechodzi prawdziwą rewolucję, każda organizacja musi bowiem zmienić sposób postępowania z danymi osobowymi. Dotychczas obowiązywał model, w którym to ustawodawca decydował o tym, w jaki sposób mamy chronić dane osobowe, teraz sami musimy określić ryzyko naruszenia tego prawa i zastosować zabezpieczenia, które to ryzyko zniwelują. Autor – ekspert z dziedziny ochrony danych osobowych – wskazuje, jak prawidłowo przygotować się do zmian, które bezwzględnie należy stosować od 25 maja 2018 r.:
- co się zmienia, a co pozostaje takie samo,
- weryfikacja zgodności działań organizacji z UODO oraz z RODO,
- proces przetwarzania danych osobowych,
- analiza ryzyka,
- plan postępowania z ryzykiem i monitorowanie ryzyka,
- dostosowanie zabezpieczeń – fizycznych, organizacyjnych i informatycznych,
- przygotowanie lub dostosowanie Polityki bezpieczeństwa zgodnej z RODO,
- a także największe problemy przy wdrożeniu RODO.

Dodatkowo w dołączonym do książki suplemencie elektronicznym zamieszczono wzory przydatnych dokumentów w wersji edytowalnej. Plik suplementu jest do pobrania poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows