Wiedza i Praktyka


Informator-kadrowego-2019.jpg

Informator kadrowego 2019

Wiedza i Praktyka

82 tabele i zestawienia wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnienia związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, obowiązkami pracodawcy, czasem pracy, urlopami, wynagrodzeniami, ochroną rodzicielstwa i kontrolami PIP.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 27.49 zł 29.9

rodo-w-sektorze-950539i.jpg

RODO w sektorze publicznym 55 kluczowych porad

Śmigulska Wojciechowska Anna

Publikacja przydatna dla każdej osoby pracującej w podmiocie publicznym, urzędach różnego szczebla oraz odpowiednio ADO, IOD i pozostałych pracowników jednostek, którzy w codziennej pracy przetwarzają dane osobwe. Dowiedz się, w jaki sposób zadabś o prawa podmiotów danych, w jaki sposób przygotować dokumentacje, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo danych i co zrobić w przypadku wystąpienia naruszeń.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 69.93 zł 89

czas-pracy-2018-przepisy-z-praktycznym-komentarzem.jpg

Czas pracy 2018 Przepisy z praktycznym komentarzem

Joanna Suchanowska

Komentarz dla praktyków do działu VI Kodeksu pracy "Czas pracy 2019". Kładzie nacisk na zastosowanie przepisów w praktyce, wzory, przykłady (także przykłady obliczeń), grafiki na konkretnych miesiącach 2019 roku. Komentarz do przepisów kodeksowych "Czas pracy" to publikacja,którą można śmiało polecić wszystkim osobom zajmującym się prawempracy w praktyce. Główny problem z czasem pracy jest taki, że jego zasady bardzo trudno

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 65.99 zł 79

urlopy-2018-przyklady-919303i.jpg

Urlopy 2018 Przykłady wyliczenia wzory

Sokolik Szymon

Dzięki temu komentarzowi rozstrzygniecie Państwo wiele dylematów z praktyki, m.in. dotyczących:- urlopu w pierwszym roku pracy, – urlopu proporcjonalnego, – planowania i udzielania urlopów, – postępowania z urlopami zaległymi, – liczenia wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop, – urlopu bezpłatnego, a także innych kwestii.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

polityka-rachunkowosci-2018-895220i.jpg

Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych

Elżbieta Gaździk

Polityka rachunkowości na 2019 rok w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 142.99 zł 149

polityka-rachunkowosci-2018-895220i.jpg

Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych

Elżbieta Gaździk

Polityka rachunkowości na 2019 rok w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 137.49 zł 147

kontrola-instalacji-elektrycznych-951923i.jpg

Kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń

Strzyżewski Janusz

Książka przedstawia zawarte w przepisach i Polskich Normach wymagania dotyczące sprawdzeń instalacji elektrycznych. Prezentuje informacje na temat maksymalnych okresów, jakie można przyjąć pomiędzy kontrolami instalacji w różnych obiektach. Podaje także wymagania dotyczące zakresów badań, obowiązków osób je wykonujących i ich kwalifikacji oraz dokumentowania kontroli.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 69.93 zł 89

vademecum-pism-i-906311i.jpg

Vademecum pism i umów dla Prezesa spółki z oo

Banasiak Lach Joanna

W publikacji znajdziesz wzory najważniejszych dokumentów w spółce z o.o. oraz praktyczne porady i wskazówki związane z przygotowywaniem dokumentów. Każdy wzór opatrzony jest przejrzystym komentarzem, który opisuje sposób wypełnienia dokumentu. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, by nie popełnić błędu przy sporządzaniu danego dokumentu i nie narazić się na kary. Na CD dołączonym do książki znajdują się m.in. wzory dokumen

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 142.99 zł 149

vademecum-pism-i-906311i.jpg

Vademecum pism i umów dla Prezesa spółki z oo

Banasiak Lach Joanna

W publikacji znajdziesz wzory najważniejszych dokumentów w spółce z o.o. oraz praktyczne porady i wskazówki związane z przygotowywaniem dokumentów. Każdy wzór opatrzony jest przejrzystym komentarzem, który opisuje sposób wypełnienia dokumentu. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, by nie popełnić błędu przy sporządzaniu danego dokumentu i nie narazić się na kary. Na CD dołączonym do książki znajdują się m.in. wzory dokumen

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 137.49 zł 147

kalendarz-ksiegowego-2019-953032i.jpg

Kalendarz Księgowego 2019

Kuciński Rafał

Publikacja zawiera praktyczny kalendarz w formacie B5. Każdy miesiąc poprzedzony jest praktycznym zestawieniem terminów z danego miesiąca, o których pamiętać musi każdy księgowy. Kalendarze - książkowe tygodniowe

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 40.18 zł 59.9

Polecane działy

Polecane książki