Wiedza i Praktyka


skladki-672212i.jpg

Składki

Mariusz Pigulski

W książce znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia na ten temat wraz z przykładami liczbowymi i podstawami prawnymi. Ale to nie wszystko. Poznaj inne zmiany w rozliczaniu składek swoich pracowników i współpracowników. Wzrost płacy minimalnej oznacza dodatkową pracę dla działów kadrowo-płacowych. Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa bowiem na wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy oraz na podstawy wymiaru

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 49.49 zł 69

bhpwmagazyniezielinski.jpg

BHP w magazynie Vademecum BHP

Lesław Zieliński

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczące wymagań budowlanych, jak i organizacyjnych dla budynków i pomieszczeń magazynów z uwzględnieniem różnych towarów w nich magazynowanych, np. gazów, substancji chemicznych. Książka ta zawiera praktyczne wskazówki na temat organizacji bezpiecznej pracy w magazynach, m.in. podczas transportu ręcznego oraz zmechanizowanego czy składowania materiałów rożnego pochodzenia. Publikacja ta

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 87.99 zł 99

kadryplacejednostkisamorzadowe.jpg

Kadry i płace w jednostkach samorządowych

Michał Culepa

Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Specyfika stosunku pracy samorządowców jest głównym tematem niniejszej publikacji. Obok zwięzłego omówienia najbardziej istotnych zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem i wynagra

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 82.49 zł 89

bhp-na-budowie-927721i.jpg

BHP na budowie

Klucha Waldemar

Książka przedstawia wszelkie nieprawidłowości, zagrożenia związane z pracami na budowie, a także bezpieczne metody ich wykonywania. Jest to doskonałe źródło informacji, wskazówek, gotowych rozwiązań, w jaki sposób bezpiecznie organizować stanowiska pracy na budowie, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Książka jest również bazą wiedzy, którą można wykorzystać w czasie prowadzenia szkoleń stano

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 87.99 zł 99

rodo-w-sektorze-950539i.jpg

RODO w sektorze publicznym 55 kluczowych porad

Śmigulska Wojciechowska Anna

Publikacja przydatna dla każdej osoby pracującej w podmiocie publicznym, urzędach różnego szczebla oraz odpowiednio ADO, IOD i pozostałych pracowników jednostek, którzy w codziennej pracy przetwarzają dane osobwe. Dowiedz się, w jaki sposób zadabś o prawa podmiotów danych, w jaki sposób przygotować dokumentacje, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo danych i co zrobić w przypadku wystąpienia naruszeń.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 69.93 zł 89

polityka-rachunkowosci-2018-895220i.jpg

Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych

Elżbieta Gaździk

Polityka rachunkowości na 2019 rok w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 142.99 zł 149

polityka-rachunkowosci-2018-895220i.jpg

Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych

Elżbieta Gaździk

Polityka rachunkowości na 2019 rok w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 137.49 zł 147

jak-uniknac-klopotow-817016i.jpg

Jak uniknąć kłopotów podczas kontroli

Rakowska Boroń Izabela

Prowadzenie firmy naraża przedsiębiorce na szereg kontroli różnych instytucji. Może to być urząd skarbowy, urzędy kontroli skarbowej czy ZUS. W tej publikacji podpowiadamy, w jaki sposób z takiej kontroli wyjść obronną ręką.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

urlopy-2018-przyklady-919303i.jpg

Urlopy 2018 Przykłady wyliczenia wzory

Sokolik Szymon

Dzięki temu komentarzowi rozstrzygniecie Państwo wiele dylematów z praktyki, m.in. dotyczących:- urlopu w pierwszym roku pracy, – urlopu proporcjonalnego, – planowania i udzielania urlopów, – postępowania z urlopami zaległymi, – liczenia wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop, – urlopu bezpłatnego, a także innych kwestii.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

kontrola-instalacji-elektrycznych-951923i.jpg

Kontrola instalacji elektrycznych i czasookresy sprawdzeń

Strzyżewski Janusz

Książka przedstawia zawarte w przepisach i Polskich Normach wymagania dotyczące sprawdzeń instalacji elektrycznych. Prezentuje informacje na temat maksymalnych okresów, jakie można przyjąć pomiędzy kontrolami instalacji w różnych obiektach. Podaje także wymagania dotyczące zakresów badań, obowiązków osób je wykonujących i ich kwalifikacji oraz dokumentowania kontroli.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 69.93 zł 89

Polecane działy

Polecane książki