Wiedza i Praktyka


Klasyfikacja budżetowa w praktyce

Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

Bernadeta Dziedziak

Publikacja przedstawia i wyjaśnia liczne zmiany w przepisach, które dotyczą sporządzania uchwały budżetowej na 2021 r. Została w niej omówiona również problematyka zmian budżetu, a w szczególności kwestii szczególnego zakresu kompetencji organu wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie JST związanego z przeciwdziałaniem skutkom

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Prawo budowlane 2020

Prawo budowlane 2021 z komentarzem

Puch Paweł

Pozycja zawiera aktualną ustawę Prawo budowlane wraz z komentarzem. Stanowi omówienie najważniejszych zmian w przepisach ważnych dla zarządców nieruchomości. W przystępny i praktyczny sposób pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: obowiązków i uprawnień zarządcy budynku, wyboru oraz zmiany zarządcy nieruchomości, utrz

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Zamknięcie roku 2020 w księgach instytucji kultury

Zamknięcie roku 2020 w księgach instytucji kultury

Ewa Ostapowicz

W 2018 roku dla instytucji kultury ważne są zmiany w rachunkowości dotyczące przede wszystkim skrócenia okresu przechowywania sprawozdań finansowych oraz rozszerzenie kręgu jednostek uprawnionych do stosowania dodatkowych uproszczeń w zakresie ewidencji i leasingu.Zamknięcie roku 2018 w księgach instytucji kultury księgarnia poleca ksią

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Egzamin na doradcę podatkowego Testy stan prawny na 16 maja 2020 roku

Chanowska Dymlang Beata

Nie ma tego żadne wydawnictwo! Bestseller od wielu lat. Książka zawiera odpowiedzi na pytania testowe egzaminu pisemnego. Materiał stanowi nieocenioną pomoc dla osób przystępujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stare wydanie Egzamin na doradcę podatkowego Testy stan prawny na 16 maja 2017 roku

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Polityka rachunkowości 2020 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych

Polityka rachunkowości 2021 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Elżbieta Gaździk

Polityka rachunkowości na 2020 rok w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności rozporządz

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Pracownik samorządowy w szkole

Pracownik samorządowy w szkole

Patryk Kuzior

Publikacja zawiera kompleksową, praktyczną analizę zagadnień dotyczących pracowników samorządowych w oświacie, w szczególności w zakresie ich zatrudniania, wynagradzania i czasu pracy. Przytoczone liczne orzecznictwo sądowe i przykłady z życia szkoły pozwolą na prawidłowe zastosowanie trudnych rozwiązań prawnych w codzienności sz

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Kompendium bhp Tom 1

Kompendium bhp Tom 1

Józef Boguszewski

Zagadnienia dotyczące: szkoleń bhp, służby bhp, wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego, pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej a także wzory dokumentów bhp. Kompendium bhp to poradnik, który przedstawia najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o obowiązujące przepisy, dokumenty, wskazówki ni

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Kompendium bhp Tom 2

Kompendium bhp Tom 2

Józef Boguszewski

Kompendium bhp to poradnik, który przedstawia najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o obowiązujące przepisy, dokumenty, wskazówki niezbędne w codziennej pracy służby bhp. W kompendium została omówiona tematyka: praw i obowiązków pracodawcy i pracowników; ochrony pracowników młodocianych i kobiet,

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Składki

Składki ZUS 2021 Zmiany przykłady liczbowe wyroki Sądu

Mariusz Pigulski

W książce znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia na ten temat wraz z przykładami liczbowymi i podstawami prawnymi. Ale to nie wszystko. Poznaj inne zmiany w rozliczaniu składek swoich pracowników i współpracowników. Wzrost płacy minimalnej oznacza dodatkową pracę dla działów kadrowo-płacowych. Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa b

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

BHP w magazynie Vademecum BHP

BHP w magazynie Vademecum BHP

Lesław Zieliński

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczące wymagań budowlanych, jak i organizacyjnych dla budynków i pomieszczeń magazynów z uwzględnieniem różnych towarów w nich magazynowanych, np. gazów, substancji chemicznych. Książka ta zawiera praktyczne wskazówki na temat organizacji bezpiecznej pracy w magazynach, m.in. podczas transpor

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Polecane działy

Polecane książki