Wolters Kluwer


instytucje-i-prawo-880775i.jpg

Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

Jan Barcz

W książce z prawa unii europejskiej przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii oraz fakt, że elastyczność jej ustroju zaczyna odgrywać zasadniczą rolę w umocnieniu dynamiki i efektywności procesu integracji. Zaprezentowano również tak istotne zagadnienia, w jaki sposób rozpoczynający się proces występowania

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 58.29 zł 69

prawo-karne-czesc-879829i.jpg

Prawo karne Część ogólna

Warylewski Jarosław

Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środkach reakcji karnej. Książka stanowi opracowanie systemowe, w którym skomentowano zróżnicowane poglądy doktryny, w szerokim zakresie przywołano o

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 54.99 zł 69

kodeks-karny-czesc-szczegolna-dwa-tomy.jpg

Kodeks karny Część szczególna Tom 2

Wróbel Włodzimierz

Komentarz do Kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla i prof. Włodzimierza Wróbla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się rzeczywistości. Pierwszy tom komentarza obejmuje część ogólną Kodeksu. Tom drugi zawiera skomentowane przepisy art.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 299.59 zł 389

prawo-handlowe-zbior-wolters-ksiazka.jpg

Prawo handlowe Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska. Spółdzielnia europejska. Prawo handlowe. Zbiór przepisów. Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: 15 marc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 58.29 zł 69

przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-952480i.jpg

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Praktyczny przewodnik

Kapica Wojciech

Publikacja jako pierwsza na rynku w sposób kompleksowy i praktyczny omawia nową ustawę z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przedstawiono w niej sposoby na wypełnienie szeregu obowiązków nałożonych na instytucje przez ustawę oraz zasady budowania skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Autorami przewodnika są uznani praktycy w zakresie przeciwdzi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 109.99 zł 139

kodeks-karny-czesc-815171i.jpg

Kodeks karny Część ogólna Tom 1 Komentarz do art 1-52 cz 1 Komentarz do art 53-116 cz 2

Wróbel Włodzimierz

Komentarz do kodeksu karnego jest przeznaczony dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów. Będzie również przydatna studentom kierunków prawa i administracji, a w szczególności seminarzystom oraz doktorantom. Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów części ogólnej kodeksu karnego, które odnoszą się do: - zasad odpowiedzialności za przestępstwo;- form popełnienia przestępstwa;- wyłącze

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 299.59 zł 389

przewodnik-po-dokumentacji-899684i.jpg

Przewodnik po dokumentacji cen transferowych

Piekarz Radosław

Przewodnik po dokumentacji cen transferowych to publikacja, która w sposób praktyczny przeprowadzi podatników przez nowe regulacje dotyczące sporządzania dokumentacji w zakresie cen transferowych. Podatniku zobligowany do sporządzenia dokumentacji, z książki dowiesz się m.in.:jakie dokumenty będą dla Ciebie obowiązkowe,jakie informacje powinny zostać przekazane w treści dokumentacji, aby prawidłowo wywiązać się z obowiązku jej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 130.89 zł 169

kodeks-spolek-handlowych-867950i.jpg

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1

Kidyba Andrzej

Tom 1 Komentarza do Kodeksu spółek handlowych stanowi kompendium na temat funkcjonowania spółek osobowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej w obrocie prawnym. W ramach każdego typu spółki osobowej zaprezentowano:- zasady jej powstania,- obowiązki i odpowiedzialność jej wspólników,- stosunki wewnętrzne i zewnętrzne,- rozwiązanie i likwidację.Autorzy opierając się na

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 153.23 zł 199

prawo-spolek-handlowych-879846i.jpg

Prawo spółek handlowych Koch

Koch Andrzej

Podręcznik jest dziełem wykładowców związanych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – praktyków i wybitnych znawców tematu. Zostały w nim zaprezentowane zagadnienia dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezentacji wszystkich typów spółek uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych. Autorzy koncentrują się nie tylko na omówieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, le

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 54.99 zł 69

prawo-miedzynarodowe-publiczne-754673i.jpg

Prawo międzynarodowe publiczne

Remigiusz Bierzanek

Dłuższy okres realizacji zamówienia - około 7 dni. Znane i cenione przez czytelników opracowanie z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz stosunków międzynarodowych oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką. Podręcznik uwzględnia zmiany w ustawodawstwie, w konwencjach międzynarodowych, także zmiany dotyczące organizacji międzynarodo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 47.29 zł 59

Polecane działy

Polecane książki