Wolters Kluwer


rekrutacja-i-selekcja-805477i.jpg

Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach

Prokopowicz Piotr

W książce przedstawiono najważniejsze elementy procesu rekrutacji i selekcji z punktu widzenia najnowszych międzynarodowych badań naukowych z tej dziedziny. Autor kompleksowo, przystępnie i z humorem omawia m.in. takie tematy jak: - psychologia rekrutacji i selekcji, - analiza pracy a modelowanie kompetencji, - efektywność pracy i jej pomiar, - testy psychometryczne, - badanie zachowania w selekcji kandydatów, - zbieranie i kombinacja da

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 68.53 zł 89

instytucje-i-prawo-880775i.jpg

Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

Jan Barcz

W książce z prawa unii europejskiej przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii oraz fakt, że elastyczność jej ustroju zaczyna odgrywać zasadniczą rolę w umocnieniu dynamiki i efektywności procesu integracji. Zaprezentowano również tak istotne zagadnienia, w jaki sposób rozpoczynający się proces występowania

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 53.13 zł 69

prawo-zamowien-publicznych-895636i.jpg

Prawo zamówień publicznych w praktyce

Andała Sępkowska Justyna

Książka do prawa zamówień publicznych stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji ustawowych, pomaga je zrozumieć, obrazuje prawdziwe problemy, z jakimi borykają się zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. Zawiera wytyczne i wskazówki prawidłowego postępowania, uczula na ewentualne pułapki.Autorzy zaprezentowali zagad

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 111.53 zł 149

czynnosci-procesowe-zawodowego-829917i.jpg

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych

Henryk Pietrzkowski

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych to publikacja przygotowana dla praktyków - adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, rzeczników patentowych, aplikantów adwokackich i radcowskich, występujących przed sądami w sprawach cywilnych. Stanowi doskonały i sprawdzony materiał w przygotowaniach do egzaminu zawodowego po aplikacji z zakresu prawa cywilnego. Przydatna jest także

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 130.13 zł 169

zasada-pewnosci-w-953910i.jpg

Zasada pewności w prawie podatkowym

Kaźmierczyk Aneta

Książka zawiera rozważania dotyczące istoty oraz realizacji zasady pewności prawa podatkowego. Analizy przedstawione w pierwszej części książki dotyczą stanowienia i stosowania przepisów prawa podatkowego. Kolejne części opracowania poświęcone zostały rozważaniom na temat konkretnych problemów związanych z realizacją zasady pewności prawa w świetle regulacji zawartych w Ordynacji podatkowej, ustawach kształtujących podatki

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 99.33 zł 129

rodo-dla-malych-916482i.jpg

RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw

Lubasz Dominik

Publikacja to przeznaczone dla na małych i średnich przedsiębiorców praktyczne omówienie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wprowadzanych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO). Autorzy szczegółowo opisują, w jaki sposób przedsiębiorcy powinni przygotować się do stosowania RODO. Praktyczne wskazówki ułatwią proces wdrożenia nowych regulacji. W stosunku do dot

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 91.63 zł 119

kodeks-pracy-935765i.jpg

Kodeks pracy

Wolters Kluwer

W najnowszym 39. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:- z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, – z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy, ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kol

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 10.62 zł 11.9

prawo-karne-wykonawcze-837047i.jpg

Prawo karne wykonawcze Hołda

Hołda Joanna

Podręcznik z prawa karnego wykonawczego jest przeznaczony dla studentów prawa, administracji, pedagogiki i resocjalizacji. Korzystać z niego mogą także praktycy i aplikanci zawodów prawniczych. Publikacja zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne. Omówione w nim zagadnienia dotyczą m.in.: - źródeł oraz zasad prawa karnego wykonawczego, - postępowania

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 45.42 zł 59

ekspertyza-sadowa-826122i.jpg

Ekspertyza sądowa

Kała Maria

Książka stanowi unikatowe dzieło 37 autorów - wybitnych specjalistów w obszarze nauk sądowych, będących z reguły także wykonawcami ekspertyz w danej dziedzinie. Zawiera omówienie 25 rodzajów ekspertyz sądowych, takich jak: antropologiczna (w zakresie badania kości oraz analizy obrazu i nagrań wideo), daktyloskopijna, toksykologiczna, alkohologiczna, genetyczna, entomologiczna, fizykochemiczna, mechanoskopijna, traseologiczna, biome

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 156.35 zł 199

kodeks-postepowania-administracyjnego-870804i.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Piotr Przybysz

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego jest przeznaczony przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów. Będzie przydatny także aplikantom zawodów prawniczych oraz pracownikom administracji publicznej i osobom załatwiającym sprawy w urzędach. Od 1 czerwca 2017 r. znacząco zmieniono Kodeks postępowania administracyjnego przez wprowadzenie nowych instytucji:- rozstrzygania wątpliwości na korzyś

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 208.99 zł 269

Polecane działy

Polecane książki