Wolters Kluwer


Kodeks karny Część szczególna Tom 2

Kodeks karny Część szczególna Tom II. Komentarz do art. 117-211a (cz. 1) Komentarz do art. 212-277d (cz. 2)

Wróbel Włodzimierz

Komentarz do Kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla i prof. Włodzimierza Wróbla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się rzeczywistości. Pier

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 289.70 zł 389

Ordynacja podatkowa wzory pism z komentarzem

Ordynacja podatkowa wzory pism z komentarzem

Ciecierski Michał

W książce z ordynacji podatkowej przedstawiono 340 wzorów pism z zakresu prawa podatkowego. Są one zaprezentowane w układzie odpowiadającym przepisom ordynacji podatkowej, co na pewno ułatwia dotarcie do właściwego wzoru. Warto podkreślić, że zaprezentowano pisma dotyczące wszystkich istotnych spraw uregulowanych w ordynacji. W analiz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 178.40 zł 239

System ubezpieczeń społecznych zagadnienia podstawowe

System ubezpieczeń społecznych Zagadnienia podstawowe

Kluszczyńska Zofia

Książka z prawa ubezpieczeń społecznych jest przeznaczona dla studentów prawa i administracji, finansów i ubezpieczeń, ekonomii, zarządzania i polityki społecznej. Może także być przydatna innym osobom zainteresowanym tą dziedziną prawa. Zakres podręcznika obejmuje ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Dokonano w

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 69.54 zł 89

Postępowania reprywatyzacyjne

Postępowania reprywatyzacyjne

Wiktor Krzysztof

Książka przygotowana przez pełnomocników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy ukazuje realne historie i problemy z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawnicy ich reprezentujący. W publikacji znajdziesz przebieg różnego rodzaju postępowań reprywatyzacyjnych od momentu ich zainicjowania d

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 120.38 zł 159

Prawo handlowe Zbiór przepisów

Prawo handlowe Zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska. Spółdzielnia europejska. Prawo handlowe. Zbiór przepisów. Stan prawny na 10

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 55.63 zł 69

Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

Jan Barcz

W książce z prawa unii europejskiej przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii oraz fakt, że elastyczność jej ustroju zaczyna odgrywać zasadniczą rolę w umocnieniu dynamiki i efektywności procesu integracji. Zapreze

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 55.63 zł 69

Prawo karne Część ogólna

Prawo karne Część ogólna Warylewski

Warylewski Jarosław

Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środkach reakcji karnej. Książka stanowi opracowanie s

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 53.49 zł 69

Coaching inteligencji emocjonalnej

Coaching inteligencji emocjonalnej

Spencer Arnell Lisa

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób. Zastosowanie jej w coachingu pomaga doskonalić swoje umiejętności oraz kierować rozwojem innych. Lektura tej książki pozwala m.in.: - spojrzeć z nowej perspektywy na metody rozwoju osobistego, - zwiększyć swoją świadomość i odpowiedzialnoś

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 79.17 zł 99

Kodeks cywilny ze schematami

Kodeks cywilny ze schematami

Baranek Rafał

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks cywilny wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnich zmian, wynikających m.in. z ustawy z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej oraz ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 23.91 zł 25.9

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny Przepisy Wolters

Teksty Ustaw

Stan prawny na: 15.08.2019 roku. W najnowszym 8. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. W opracowaniu zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 24.99 zł 29.9

Polecane działy

Polecane książki