Wolters Kluwer


ochrona-danych-osobowych-946112i.jpg

Ochrona danych osobowych Przewodnik po ustawie i RODO ze wzorami

Gawroński Maciej

Publikacja to praktyczny kompleksowy przewodnik po nowej polskiej ustawie o ochronie danych osobowych oraz unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Autorzy szczegółowo omawiają: - obowiązki administratorów, - postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych, - warunki i tryb certyfikacji, - postępowanie w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych. Publikacja zawiera również ponad 30 praktycznych wzorów doku

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 114.44 zł 129

prowadzenie-dokumentacji-medycznej-946118i.jpg

Prowadzenie dokumentacji medycznej

Śliwka Marcin

W publikacji przedstawiono problematykę dotyczącą dokumentacji medycznej z perspektywy prawnej, w jaki sposób i zarządczej, z uwzględnieniem zagadnień ubezpieczeniowych oraz kwestii sądowo-lekarskich. Autorzy szczegółowo omówili specyfikę postępowania przed wojewódzkimi komisjami do spraw zdarzeń medycznych oraz standardy akredytacyjne. Nowe wydanie zostało poszerzone o: - omówienie problematyki elektronicznej dokumentacji medycz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 114.44 zł 129

ustawa-o-ochronie-943529i.jpg

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz

Marcinkowski Bartosz

Prezentowany komentarz ma na celu pomoc w rozstrzygnięciu wątpliwości i dylematów, które mogą powstać w codziennej pracy z danymi osobowymi. W książce omówiono w sposób praktyczny i jednoznaczny m.in. następujące zagadnienia: - postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych, - warunki i tryb certyfikacji, - postępowanie w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych, - wyjątki od obowiązku informowania przewidziane dla po

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 132.19 zł 149

zasada-jawnosci-w-946398i.jpg

Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym

Kościółek Anna

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki zasady jawności w sądowym postępowaniu cywilnym. Autorka wykorzystuje poszczególne rodzaje i tryby sądowych postępowań cywilnych w celu egzemplifikacji poszczególnych zagadnień związanych z jawnością tego postępowania. Przedstawia również uwagi na temat wpływu dotąd przeprowadzonej oraz dalszej możliwej informatyzacji postępowania cywilnego na model jego jawności.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 114.44 zł 129

zatrudnianie-osob-niepelnosprawnych-945417i.jpg

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Majka Paweł

Książka analizuje regulacje prawne dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz konsekwencji związanych z tym zatrudnieniem na gruncie prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa daninowego (w tym prawa podatkowego). Autorzy podjęli próbę rozstrzygnięcia najważniejszych problemów normatywnych dotyczących przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Rozważania skupiają się przede wszystkim na regulacjach ust

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 123.32 zł 139

prawo-miedzynarodowe-publiczne-754673i.jpg

Prawo międzynarodowe publiczne

Remigiusz Bierzanek

Dłuższy okres realizacji zamówienia - około 7 dni. Znane i cenione przez czytelników opracowanie z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz stosunków międzynarodowych oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką. Podręcznik uwzględnia zmiany w ustawodawstwie, w konwencjach międzynarodowych, także zmiany dotyczące organizacji międzynarodo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 44.32 zł 59

instytucje-i-prawo-880775i.jpg

Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

Jan Barcz

W obecnym, piątym wydaniu podręcznika przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii oraz fakt, że elastyczność jej ustroju zaczyna odgrywać zasadniczą rolę w umocnieniu dynamiki i efektywności procesu integracji. Zaprezentowano również tak istotne zagadnienia, w jaki sposób rozpoczynający się proces występowani

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 52.79 zł 69

kodeks-karny-czesc-szczegolna-dwa-tomy.jpg

Kodeks karny Część szczególna Tom 2

Wróbel Włodzimierz

Komentarz do Kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla i prof. Włodzimierza Wróbla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się rzeczywistości. Pierwszy tom komentarza obejmuje część ogólną Kodeksu. Tom drugi zawiera skomentowane przepisy art.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 291.59 zł 389

prawo-finansowe-prawo-883274i.jpg

Prawo finansowe Prawo finansów publicznych Prawo podatkowe Prawo bankowe

Piotr Karwat

W książce z prawa finansowego w przystępny sposób omówiono:- prawo finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskiej, – zagadnienia dotyczące zasad, źródeł i wykładni prawa podatkowego, – ogólne materialne prawo podatkowe oraz szczegółowe prawo podatkowe w podziale na podatki dochodowe, obrotowe i majątkowe, – publiczne prawo b

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 65.56 zł 89

przewodnik-po-dokumentacji-899684i.jpg

Przewodnik po dokumentacji cen transferowych

Piekarz Radosław

Przewodnik po dokumentacji cen transferowych to publikacja, która w sposób praktyczny przeprowadzi podatników przez nowe regulacje dotyczące sporządzania dokumentacji w zakresie cen transferowych. Podatniku zobligowany do sporządzenia dokumentacji, z książki dowiesz się m.in.:jakie dokumenty będą dla Ciebie obowiązkowe,jakie informacje powinny zostać przekazane w treści dokumentacji, aby prawidłowo wywiązać się z obowiązku jej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 128.51 zł 169

Polecane działy

Polecane książki