Wolters Kluwer


Kodeks karny Część szczególna Tom 2

Kodeks karny Część szczególna Tom II. Komentarz do art. 117-211a (cz. 1) Komentarz do art. 212-277d (cz. 2)

Wróbel Włodzimierz

Komentarz do Kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla i prof. Włodzimierza Wróbla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się rzeczywistości. Pier

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 289.70 zł 389

Ochrona danych osobowych Przewodnik po ustawie i RODO ze wzorami

Ochrona danych osobowych Przewodnik po ustawie i RODO ze wzorami

Gawroński Maciej

Publikacja to praktyczny kompleksowy przewodnik po nowej polskiej ustawie o ochronie danych osobowych oraz unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Autorzy szczegółowo omawiają: - obowiązki administratorów, - postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych, - warunki i tryb certyfikacji, - postępowanie w sprawach naru

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 99.50 zł 129

Split payment Podzielona płatność

Split payment Podzielona płatność

Bartosiewicz Adam

Split payment, czyli instytucja podzielonej płatności zostanie wprowadzona do polskiego systemu prawnego z dniem 1.07.2018 r. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w następujący sposób: 1) zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek b

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 60.24 zł 79

Rozporządzenie elDAS

Rozporządzenie elDAS Zagadnienia prawne i techniczne

Marucha Jaworska Magdalena

Książka stanowi kompleksowe omówienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, zwanego eIDAS. Obowiązujące od 1 lipca 2016 r. rozpor

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 72.65 zł 99

Zmiana imienia i nazwiska

Zmiana imienia i nazwiska geneza, komentarz, orzecznictwo, wzory decyzji

Czajkowska Alicja

Nazwisko i imię spełniają dwie podstawowe funkcje: służą do oficjalnego, urzędowego oznaczenia człowieka oraz do wyróżnienia w kontaktach towarzyskich z innymi osobami. Zasady, zgodnie z którymi można dokonać zmiany imienia i nazwiska, tryb postępowania w tych sprawach oraz określenie organów właściwych do dokonania tej zmiany są

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 111.62 zł 149

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Aspekty prawne i podatkowe

Majka Paweł

Książka analizuje regulacje prawne dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz konsekwencji związanych z tym zatrudnieniem na gruncie prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa daninowego (w tym prawa podatkowego). Autorzy podjęli próbę rozstrzygnięcia najważniejszych problemów normatywnych dotyczących przedsiębiorców zat

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 105.18 zł 139

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje

Dominowska Joanna

Książka jest skierowana przede wszystkim do członków organów fundacji, fundatorów. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także teoretyków prawa. . Fundacje nie muszą być tylko instytucjami charytatywnymi, mogą prowadzić z powodzeniem działalność gospodarczą, co im samym daje niezależność, a

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 119.04 zł 159

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny Przepisy 2020

Teksty Ustaw 2020

Stan prawny na: 1.01.2020 r. W najnowszym 9. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające z ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, które zakładają, że niektóre przepisy dotyczące ochrony konsumenta będą miały zastosowanie również do przedsiębiorców będących osobami f

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 18.66 zł 19.9

Ordynacja podatkowa wzory pism z komentarzem

Ordynacja podatkowa wzory pism z komentarzem

Ciecierski Michał

W książce z ordynacji podatkowej przedstawiono 340 wzorów pism z zakresu prawa podatkowego. Są one zaprezentowane w układzie odpowiadającym przepisom ordynacji podatkowej, co na pewno ułatwia dotarcie do właściwego wzoru. Warto podkreślić, że zaprezentowano pisma dotyczące wszystkich istotnych spraw uregulowanych w ordynacji. W analiz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 178.40 zł 239

System ubezpieczeń społecznych zagadnienia podstawowe

System ubezpieczeń społecznych Zagadnienia podstawowe

Kluszczyńska Zofia

Książka z prawa ubezpieczeń społecznych jest przeznaczona dla studentów prawa i administracji, finansów i ubezpieczeń, ekonomii, zarządzania i polityki społecznej. Może także być przydatna innym osobom zainteresowanym tą dziedziną prawa. Zakres podręcznika obejmuje ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Dokonano w

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 67.73 zł 89

Polecane działy

Polecane książki