Wolters Kluwer


Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Pazdan wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce

Maksymilian Pazdan

Podręcznik z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze orzecznictwo. Oprócz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. w książce uwzględniono kolizyjnoprawne regulacje unijne i konwencyjne. Najważniejsze z nich -

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 55.64 zł 69

Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

Jan Barcz

W książce z prawa unii europejskiej przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii oraz fakt, że elastyczność jej ustroju zaczyna odgrywać zasadniczą rolę w umocnieniu dynamiki i efektywności procesu integracji. Zapreze

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 53.86 zł 69

Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym

Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym Książka tradycyjna Druk na życzenie

Dzierżanowska Joanna

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące instytucji biegłego w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Czytelnika może szczególnie zainteresować: - zaprezentowanie stanowiska doktryny i wybranego orzecznictwa, zarówno w procesie cywilnym, w jaki sposób i karnym, dotyczącego zagadnień związanych ze statusem biegłego, jego pr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 135.19 zł 159

Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy

Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy

Marciniak Lidia

Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów prawnych, m.in.: - ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów wprowadzających Prawo oświatowe, - ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, - Karty Nauczyciela, - Kodeksu p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 147.99 zł 199

Przewodnik po dokumentacji cen transferowych

Przewodnik po dokumentacji cen transferowych nowe zasady od 2019 roku

Piekarz Radosław

Przewodnik po dokumentacji cen transferowych to publikacja, która w sposób praktyczny przeprowadzi podatników przez nowe regulacje dotyczące sporządzania dokumentacji w zakresie cen transferowych. Podatniku zobligowany do sporządzenia dokumentacji, z książki dowiesz się m.in.:jakie dokumenty będą dla Ciebie obowiązkowe,jakie informacje

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 126.15 zł 169

Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych na rynku energetycznym

Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych na rynku energetycznym

Szczygieł Jan

Książka Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów kompleksowych na rynku energetycznym stanowi studium umowy kompleksowej specyficznej dla sektora energetycznego. Podjęta w niej tematyka odnosi się do niedozwolonych postanowień umownych we wzorcach umów kompleksowych zawieranych w obrocie konsumenckim

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 105.03 zł 139

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

Kazusy Podręcznik prawo

W książce z prawa finansów publicznych w sposób przejrzysty przedstawiono skomplikowane zagadnienia prawa finansów publicznych, kładąc nacisk na stosowanie prawa w praktyce. W książce autorzy wyjaśnili problematykę budżetu państwa i innych publicznych planów finansowych oraz procedurę budżetową stosowaną w zakresie budżetu państ

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 47.40 zł 59

Konstytucja biznesu Zbiór przepisów

Konstytucja biznesu Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Konstytucja biznesu. Zbiór przepisów. Prawo przedsiębiorców. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. CEIDG i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zagraniczni. Swoboda działalności gospodarczej. Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy. Stan prawny na 6 kwietnia 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 40.65 zł 49

Prawo karne Część ogólna

Prawo karne Część ogólna Warylewski

Warylewski Jarosław

Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środkach reakcji karnej. Książka stanowi opracowanie s

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 53.86 zł 69

Kodeks karny Część szczególna Tom 2

Kodeks karny Część szczególna Tom 2

Wróbel Włodzimierz

Komentarz do Kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla i prof. Włodzimierza Wróbla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się rzeczywistości. Pier

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 286.31 zł 389

Polecane działy

Polecane książki