Wolters Kluwer


Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

Jan Barcz

W książce z prawa unii europejskiej przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii oraz fakt, że elastyczność jej ustroju zaczyna odgrywać zasadniczą rolę w umocnieniu dynamiki i efektywności procesu integracji. Zapreze

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 55.63 zł 69

Coaching inteligencji emocjonalnej

Coaching inteligencji emocjonalnej

Spencer Arnell Lisa

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób. Zastosowanie jej w coachingu pomaga doskonalić swoje umiejętności oraz kierować rozwojem innych. Lektura tej książki pozwala m.in.: - spojrzeć z nowej perspektywy na metody rozwoju osobistego, - zwiększyć swoją świadomość i odpowiedzialnoś

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 78.10 zł 99

Kodeks cywilny ze schematami

Kodeks cywilny ze schematami

Baranek Rafał

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks cywilny wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnich zmian, wynikających m.in. z ustawy z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej oraz ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 23.91 zł 25.9

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny Przepisy Stan prawny na 15 sierpnia 2019 roku

Teksty Ustaw

Stan prawny na: 15.08.2019 roku. W najnowszym 8. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. W opracowaniu zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 19.99 zł 19.9

Psychologia dla trenerów

Psychologia dla trenerów

Jarmuż Sławomir

Ostatnimi czasy zawód trenera zdobył sobie ogromną popularność i jednocześnie uznanie społeczne. Jest profesją, która wymaga łączenia wiedzy merytorycznej, będącej przedmiotem szkoleń, z umiejętnościami społecznymi. W książce w nowatorski sposób przedstawiono, w jaki sposób zastosować wiedzę psychologiczną w praktyce szkolen

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 78.10 zł 99

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Kumela Romańska Magdalena

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego. W publikacji omówiono m.in. taki

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 85.59 zł 99

Prawo karne wykonawcze Hołda

Prawo karne wykonawcze Hołda

Hołda Joanna

Podręcznik z prawa karnego wykonawczego jest przeznaczony dla studentów prawa, administracji, pedagogiki i resocjalizacji. Korzystać z niego mogą także praktycy i aplikanci zawodów prawniczych. Publikacja zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, uzupełnione o najnowsze dostępne dane statystyczne. Omówione w

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 47.07 zł 59

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje

Dominowska Joanna

Książka jest skierowana przede wszystkim do członków organów fundacji, fundatorów. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także teoretyków prawa. . Fundacje nie muszą być tylko instytucjami charytatywnymi, mogą prowadzić z powodzeniem działalność gospodarczą, co im samym daje niezależność, a

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 119.04 zł 159

Prawo o prokuraturze Komentarz

Prawo o prokuraturze Komentarz

Andrzej Kiełtyka

Komentarz jest obszernym i zarazem kompleksowym komentarzem do obowiązującej od ponad roku nowej ustawy - Prawo o prokuraturze, wprowadzającej istotne zmiany w zasadach działania tego organu. Uregulowania przyjęte w nowej ustawie dotyczą m.in.:- przywrócenia w strukturze stanowiska Prokuratora Krajowego, utworzenia prokuratur krajowych i reg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 178.40 zł 239

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Pazdan wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce

Maksymilian Pazdan

Podręcznik z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze orzecznictwo. Oprócz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. w książce uwzględniono kolizyjnoprawne regulacje unijne i konwencyjne. Najważniejsze z nich -

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 52.75 zł 69

Polecane działy

Polecane książki