Wolters Kluwer


wynagrodzenia-pracownikow-samorzadowych-896773i.jpg

Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2018

Lewandowski Tomasz

W książce o wynagrodzeniach na 2018 rok zostały omówione zasady wynagradzania pracowników samorządów. Szczególną uwagę poświęcono składnikom wynagrodzenia, odprawom, odszkodowaniom i wynagrodzeniu za pracę wadliwą, a także wynagrodzeniu za czas niewykonywania pracy, z uwzględnieniem wynagrodzenia za urlop i za czas niezdolności do pracy, oraz zawieszeniu prawa do wynagrodzenia. Zwrócono również uwagę na kwestię jawności an

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 74.05 zł 99

polskie-prawo-konstytucyjne-878715i.jpg

Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu

Garlicki Leszek

Książka z polskiego prawa konstytucyjnego przedstawia wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje w nim obecny etap przemian polskiego porządku prawnego, w szczególności zmiany dotyczące władzy sądowniczej. Tłem dla tych aktualizacji jest prezentacja konstytucyjnych wymogów odnoszących się do: - zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 56.38 zł 75

prawo-finansowe-prawo-883274i.jpg

Prawo finansowe Prawo finansów publicznych Prawo podatkowe Prawo bankowe

Piotr Karwat

W książce z prawa finansowego w przystępny sposób omówiono:- prawo finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskiej, – zagadnienia dotyczące zasad, źródeł i wykładni prawa podatkowego, – ogólne materialne prawo podatkowe oraz szczegółowe prawo podatkowe w podziale na podatki dochodowe, obrotowe i majątkowe, – publiczne prawo b

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 66.77 zł 89

ochrona-danych-medycznych-925266i.jpg

Ochrona danych medycznych

Jackowski Michał

W publikacji zostały omówione nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nowa regulacja, która zacznie obowi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 84.97 zł 119

ordynacja-podatkowa-wzory-pism-z-komentarzem.jpg

Ordynacja podatkowa wzory pism z komentarzem

Ciecierski Michał

Stan prawny komentarza to 31 stycznia 2017 r. z uwzględnieniem ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947), która wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. W książce przedstawiono 340 wzorów pism z zakresu prawa podatkowego. Są one zaprezentowane w układzie odpowiadającym przepisom ordynacji podatkowej, co na pewno ułatwia dotarcie do właściwego wzoru. Warto podkreślić, że zaprezentowano p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 172.19 zł 239

stalking-922763i.jpg

Stalking

Mozgawa Marek

Publikacja prezentuje problematykę stalkingu (uporczywego nękania) w ujęciu interdyscyplinarnym, ze szczególnymi uwzględnieniem aspektów prawnokarnych (analiza ustawowych znamion przestępstwa nękania, kwestie zbiegu przepisów, normatywne przesłanki tożsamości czynu zabronionego z art. 190a § 1 k.k., stalking w orzecznictwie SN). Poruszono również kwestie psychologiczne, socjologiczne, kryminologiczne i cywilistyczne. W książce za

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 99.74 zł 139

pelnomocnictwo-w-prawie-924000i.jpg

Pełnomocnictwo w prawie polskim

Widerski Paweł

Monografia w sposób kompleksowy przedstawia problematykę pełnomocnictwa na gruncie polskiego systemu prawnego w ujęciu zarówno funkcjonalnym, w jaki sposób i strukturalnym. Punktem wyjścia do rozważań jest umiejscowienie pełnomocnictwa w szerszej perspektywie zastępstwa. Stąd też omówienie takich instytucji prawnych w jaki sposób np.: zastępstwo pośrednie, przedstawicielstwo ustawowe, zastępstwo faktyczne czy pomocnictwo. W dals

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 113.53 zł 159

prawo-prywatne-miedzynarodowe-828758i.jpg

Prawo prywatne międzynarodowe

Pazdan Maksymilian

Podręcznik z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze orzecznictwo. Oprócz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. w książce uwzględniono kolizyjnoprawne regulacje unijne i konwencyjne. Najważniejsze z nich - rozporządzenie spadkowe nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r. - jest obecnie głównym źródłem prawa w z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 51.61 zł 69

prawo-prywatne-miedzynarodowe-845974i.jpg

Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz

Poczobut Jerzy

Komentarz z prawa prywatnego międzynarodowego jest skierowany do prawników praktyków i pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów prawa zajmujących się omawianą tematyką. Będzie też użytecznym źródłem wiedzy dla studentów oraz przedsiębiorców i menedżerów firm uczestniczących w obrocie z kontrahentami zagranicznymi. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe, która regu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 296.09 zł 399

coaching-inteligencji-emocjonalnej-917577i.jpg

Coaching inteligencji emocjonalnej

Spencer Arnell Lisa

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób. Zastosowanie jej w coachingu pomaga doskonalić swoje umiejętności oraz kierować rozwojem innych. Lektura tej książki pozwala m.in.: - spojrzeć z nowej perspektywy na metody rozwoju osobistego, - zwiększyć swoją świadomość i odpowiedzialność, - rozwinąć umiejętność prowadzenia coachingu dla innych osób, np. podwładnych, - poznać s

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 77.96 zł 99

Polecane działy

Polecane książki