Wolters Kluwer


Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami Miemiec

Kazusy Podręcznik prawo

W książce z prawa finansów publicznych w sposób przejrzysty przedstawiono skomplikowane zagadnienia prawa finansów publicznych, kładąc nacisk na stosowanie prawa w praktyce. W książce Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami autorzy wyjaśnili problematykę budżetu państwa i innych publicznych planów finansowych oraz procedur

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 47.07 zł 59

Prawo handlowe Zbiór przepisów

Prawo handlowe Zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska. Spółdzielnia europejska. Prawo handlowe. Zbiór przepisów. Stan prawny na 10

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 55.63 zł 69

Kodeks karny Część szczególna Tom 2

Kodeks karny Część szczególna Tom 2

Wróbel Włodzimierz

Komentarz do Kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla i prof. Włodzimierza Wróbla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się rzeczywistości. Pier

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 289.70 zł 389

Prawo karne Część ogólna

Prawo karne Część ogólna Warylewski

Warylewski Jarosław

Podręcznik z prawa karnego przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środkach reakcji karnej. Książka stanowi opracowanie s

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 53.49 zł 69

Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

Instytucje i prawo Unii Europejskiej Podręcznik dla kierunków prawa zarządzania i administracji

Jan Barcz

W książce z prawa unii europejskiej przedstawiono najnowsze wyzwania ustrojowe, z jakimi konfrontowana jest Unia Europejska. Zwrócono uwagę na narastający problem różnicowania się wewnętrznego Unii oraz fakt, że elastyczność jej ustroju zaczyna odgrywać zasadniczą rolę w umocnieniu dynamiki i efektywności procesu integracji. Zapreze

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 55.63 zł 69

Coaching inteligencji emocjonalnej

Coaching inteligencji emocjonalnej

Spencer Arnell Lisa

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych oraz uczuć innych osób. Zastosowanie jej w coachingu pomaga doskonalić swoje umiejętności oraz kierować rozwojem innych. Lektura tej książki pozwala m.in.: - spojrzeć z nowej perspektywy na metody rozwoju osobistego, - zwiększyć swoją świadomość i odpowiedzialnoś

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 78.10 zł 99

Kodeks cywilny ze schematami

Kodeks cywilny ze schematami

Baranek Rafał

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks cywilny wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnich zmian, wynikających m.in. z ustawy z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej oraz ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 23.91 zł 25.9

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny Przepisy Stan prawny na 15 sierpnia 2019 roku

Teksty Ustaw

Stan prawny na: 15.08.2019 roku. W najnowszym 8. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. W opracowaniu zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 21.24 zł 19.9

Psychologia dla trenerów

Psychologia dla trenerów

Jarmuż Sławomir

Ostatnimi czasy zawód trenera zdobył sobie ogromną popularność i jednocześnie uznanie społeczne. Jest profesją, która wymaga łączenia wiedzy merytorycznej, będącej przedmiotem szkoleń, z umiejętnościami społecznymi. W książce w nowatorski sposób przedstawiono, w jaki sposób zastosować wiedzę psychologiczną w praktyce szkolen

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 78.10 zł 99

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Kumela Romańska Magdalena

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego. W publikacji omówiono m.in. taki

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 85.59 zł 99

Polecane działy

Polecane książki