Wolters Kluwer Polska


kk-2016-zoll-szczegolna-komentarz.jpg

Kodeks Karny część szczególna Tom 3

Duże Komentarze

Komentarz do kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się wciąż rzeczywistości. Pierwszy tom komentarza obejmuje część ogólną kodeksu. Tom drugi zawiera skomentowane przepisy artykułów 117-277. Tom

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 267.49 zł 349

prawo-karne-czesc-825957i.jpg

Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

Teresa Dukiet Nagórska

Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego. W publikacji zostało uwzględnione najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Autorzy podjęli działania na rzecz uwzględnienia zmian ustawodawstwa dokonywanych w trybie spełniającym elementarne

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 59.39 zł 75

praworzymskiekolanczyk.jpg

Prawo rzymskie

Kolańczyk Kazimierz

Podręcznik uniwersytecki jest porównaniem omawianych instytucji prawa rzymskiego z polskim prawem cywilnym i procedurą. Całość zaopatrzono w słowniczek terminów łacińskich. Książka składa się z siedmiu części: Zagadnienia wstępne; Rzymski proces cywilny; Prawo osobowe; Prawo rodzinne; Prawo rzeczowe; Zobowiązania; Prawo spadkowe. Charakterystyka poszczególnych instytucji prawa rzymskiego uwypukla ich rzeczywiste znaczenie i pra

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 47.29 zł 59

Stowarzyszeniafundacje2012.jpg

Stowarzyszenia i fundacje

Paweł Suski

Książka stanowi kompendium obejmujące prawne aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji. Przedstawia zasady tworzenia oraz sposób funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w sposób bardziej przejrzysty niż ma to miejsce w komentarzach do odpowiednich ustaw. Autor kompleksowo omawia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne problemy działania tych podmiotów, w szerokim zakresie uwzględniając aktualne orzecznictwo i piśmiennictwo. Pre

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 122.43 zł 159

ksiazka-ochrona-danych-osobowych-szkole-przedszkolu.jpg

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury

Joanna Lesińska

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych nakładają na dyrektorów szkół i przedszkoli - jako administratorów danych osobowych - wiele obowiązków, wprowadzają nowe zakresy odpowiedzialności oraz sankcje finansowe za ich nieprzestrzeganie. W publ

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 38.49 zł 49

ppk-garlicki-praw-konstytucja.jpg

Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu Garlicki

Leszek Garlicki

W książce z polskiego prawa konstytucyjnego zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje w nim obecny etap przemian polskiego porządku prawnego, w szczególności zmiany dotyczące władzy sądowniczej. Tłem dla tych aktualizacji jest prezentacja konstytucyjnych wymogów odnoszących się do:- zasad ustroju Rzeczypospoli

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 59.39 zł 75

ksiazka-o-wprowadzeniu-do-logiki-oktawian.jpg

Wprowadzenie do logiki dla prawników

Oktawian Nawrot

Podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logiki formalnej oraz ogólnej metodologii nauk, z podkreśleniem elementów szczególnie przydatnych w pracy myślowej prawnika.Obok wspomnianych zagadnień czytelnik odnajdzie w książce omówienie takich zagadnień, jak:- interpretacja tekstów prawnych,- wnioskowania prawnicze,- problematyka wypowied

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 54.99 zł 69

prawo-cywilne-ogolne-brzozowski.jpg

Prawo cywilne część ogólna Brzozowski

Adam Brzozowski

W książce z prawa cywilnego zostały przystępnie omówione takie podstawowe zagadnienia, jak:- pojęcia osoby fizycznej i osoby prawnej,- stosunek cywilnoprawny oraz prawo podmiotowe,- oświadczenie woli i czynności prawne,- ochrona dóbr osobistych,- przedstawicielstwo (ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury),- przedawnienie i terminy zawite. Czwarte wydanie książki Prawo cywilne część ogólna zostało zmienione i uzu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 50.59 zł 65

polskie-prawo-handlowe-9788326492860.jpg

Polskie prawo handlowe Ciszewski

Ciszewski Jerzy

Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się wykorzystać w tym opracowaniu. Najważniejsze zagadnienia analizowanej dziedziny prawa autorzy przedstawili w sposób zwięzły i uporządkowany, poczynając od prawa przedsiębiorców, ze szczególnym uwz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 53.89 zł 69

prawo-administracyjne-zimmermann-2016.jpg

Prawo administracyjne Zimmermann

Jan Zimmermann

Podręcznik z prawa administracyjnego Zimmermanna jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla studentów prawa i administracji. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego. Zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej prob

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 54.99 zł 69

Polecane działy

Polecane książki