Wolters Kluwer Polska


Podatki

Opodatkowanie lokalu mieszkalnego w działalności gospodarczej dewelopera

Biblioteka Przeglądu Podatkowego

Opodatkowanie lokalu mieszkalnego w działalności gospodarczej dewelopera. Omówienie regulacji prawa podatkowego dotyczącej działalności gospodarczej przedsiębiorcy dewelopera w zakresie obrotu lokalem mieszkalnym.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Zarządzanie kompetencjami Teoria i praktyka

Zarządzanie kompetencjami Teoria i praktyka Oleksyn

Tadeusz Oleksyn

Książka jest też bogatym źródłem wiedzy dla teoretyków zarządzania, studentów i wykładowców. Zainteresuje także osoby luźniej związane z zarządzaniem, które chciałyby pełniej zrozumieć to, co się dzieje w ich organizacjach i w ich kraju oraz lepiej zarządzać własnym potencjałem i życiem zawodowym, a zwłaszcza rozwojem.Jaki

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 77.03 zł 99

Proces karny Skorupka

Proces karny Skorupka podstawy procesu karnego

Dagmara Gruszecka

Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówili:- zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości;- przebieg postępowania karnego w

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 68.47 zł 89

HUMAN RESOURCES MERITUM

HR na zakręcie zarządzanie przez pomiar czy aktywacja kreatywności

Beata Jamka

Zbiór artykułów prezentujących zasadniczy problem, z jakim mierzą się obecnie działy HR: sprzeczności między potrzebą i wymogami standaryzacji działań kadrowych a silnie eksponowanymi wyzwaniami dotyczącymi kreatywności i innowacyjności kadr.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 46.00 zł 59

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300 omówienie przepisów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Andrzej Kidyba

W tomie drugim dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówiono przepisy regulujące działanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorami publikacji są znakomici przedstawiciele nauki prawa handlowego, a także praktycy.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 150.86 zł 199

Sztuka manipulacji Stelmach

Sztuka manipulacji Stelmach

Jerzy Stelmach

Sztuka manipulacji Stelmach. Manipulujemy innymi z różnych powodów. Chociażby dlatego, że niektórzy nie potrafią postępować inaczej, będąc z natury ludźmi złymi, noszącymi w sobie jakąś „pierwotną urazę”. W swoim działaniu kierują się przede wszystkim emocjami negatywnymi, w szczególności zawiścią, strachem oraz poczuci

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 38.51 zł 49

Zakład podatkowy Pytania i odpowiedzi

Zakład podatkowy pytania i odpowiedzi z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu

Tomasz Musialski

Książka odpowiada na pytania z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu. Autorzy starają się przekazać ogólną wiedzę na temat:- skomplikowanych i niejednoznacznych zasad związanych z powstaniem zakładu podatkowego w państwie źródła oraz- przypisania zysków do opodatkowania w państwie powstania zakładu. W książce znajd

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 74.89 zł 89

Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych

Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych

Pocztowski Aleksy

Książka omawia niezwykle aktualne zagadnienie jakim jest zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Prawdziwe wyzwanie dla menedżerów takich przedsiębiorstw stanowi większa złożoność otoczenia i niepewność towarzysząca prowadzeniu działań poza granicami kraju pochodzenia. Wykony

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 48.14 zł 59

Ceny transferowe nowe zasady dokumentacji

Leksykon cen transferowych

Jarosław Mika

Zbiór haseł wraz z ich opisami i przykładami. Autorzy opisują zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i aktach wykonawczych, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1.01.2019 roku

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 171.19 zł 199

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji Oleksyn

Oleksyn Tadeusz

Publikacja w sposób kompleksowy ujmuje problematykę zarządzania zasobami ludzkimi. W czwartym, zaktualizowanym i rozszerzonym, wydaniu książki, która w sposób kompleksowy ujmuje problematykę zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawiono:- istotę i ewolucję zarządzania kadrami,- podmioty, funkcje i struktury ZZL we współczesnych dużych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 114.48 zł 149

Polecane działy

Polecane książki