Wolters Kluwer Polska


ksiazka-prawo-administracyjne-materialne.jpg

Prawo administracyjne materialne

Małgorzata Stahl

Książka z prawa administracyjnego materialnego przeznaczona jest dla studentów oraz doktorantów prawa i administracji, a także dla osób wykonujących zawody prawnicze lub zadania z zakresu administracji publicznej. Książka stanowi kompleksowe opracowanie przedstawiające współczesne zagadnienia materialnego prawa administracyjnego. Omówiono w niej m.in.:- regulacje administracyjnoprawne stanowiące o obywatelstwie polskim, aktach stanu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 60.47 zł 79

Logikatestyzadania.jpg

Logika Testy i zadania

Zbigniew Pinkalski

Prezentowany zbiór zadań przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji. Jednakże może on służyć również studentom innych kierunków oraz wszystkim, którzy chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę z logiki. Głównym celem tego zbioru jest pomoc w optymalnym przygotowaniu się do egzaminu z niełatwego przedmiotu, jakim jest logika. Zbiór zawiera ponad 400 pytań testowych o różnym stopniu tru

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 32.99 zł 39

kskodekskccywilnykodeks.jpg

Polskie prawo antymonopolowe zarys wykładu

Cezary Banasiński

Autorzy książki z prawa antymonopolowego dążą do wyważenia teoretycznego wykładu akademickiego i uwag praktyki stosowania prawa antymonopolowego. Koncentrują się na unormowaniach polskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba – odwołują się do prawodawstwa i orzecznictwa Unii Europejskiej. Odniesienia do prawa unijnego zostały dokonane w niezbędnym zakresie, umożliwiającym zrozumienie jego powiązań z prawem polskim. Opracowanie za

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 49.39 zł 65

prawo-karne-materialne-kazusy-aplikant.jpg

Prawo karne materialne kazusy dla aplikantów

Błoński Michał

Dzięki kazusom z prawa karnego materialnego dowiesz się, kiedy i jak można zastosować nowe instytucje wprowadzone do przepisów karnych:- zakaz zbliżania się oskarżonego do określonych osób,- zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do prowadzenia pojazdów mechanicznych,- kary za zachowania polegające na fałszowaniu faktur i podawanie w nich informacji niezgodnych z prawdą.Kazusy z prawa karnego przeznaczone są dla aplikan

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 65.56 zł 89

kodeks-karny-2017-komentarz.jpg

Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek

Violetta Konarska Wrzosek

W drugim wydaniu komentarza do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Komentarz do kodeksu karnego zawiera omówienie przepisów k.k. wg stanu prawnego na dzień 1.08

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 242.99 zł 329

ksiazka-proces-karny-zarys-systemu-2017.jpg

Proces karny zarys systemu Waltoś

Piotr Hofmański

Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcznika akademickiego stanowiącego wykład postępowania karnego. Omówienie tła historycznego i prawnoporównawczego, analiza warstwy empirycznej, odesłania do praktyki, najnowsze dostępne

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 65.87 zł 89

ksiazka-z-prawo-pracy-ubezpieczen-spolecznych.jpg

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Krzysztof Baran

Podręcznik z prawa pracy i ubezpieczeń w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.Publikacja składa się z pięciu zasadniczych działów:- części ogólnej,- indywidualnego prawa pracy,- zbiorowego prawa pracy,- procesowego prawa pracy,- prawa ubezpieczeń społecznych.Op

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 58.02 zł 79

ksiazka-nauka-administracji-cieklak.jpg

Nauka administracji Cieślak Zbigniew

Bukowska Joanna

Książka o nauce administracji jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, które w programie studiów mają naukę administracji, a także dla osób zatrudnionych w podmiotach administracji publicznej. Podręcznik prezentuje oryginalne podejście do wykładu jednego z podstawowych przedmiotów studiów na wydziałach prawa i administracji. Realizacja celów nauki administracji została ukazana przez

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 44.32 zł 59

prawo-administracyjne-zimmermann-2016.jpg

Prawo administracyjne Zimmermann

Jan Aleksander Zimmermann

Podręcznik z prawa administracyjnego Zimmermanna jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla studentów prawa i administracji. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego. Zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej prob

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 52.79 zł 69

ksiazka-prawo-miedzynarodowe-goralczyk.jpg

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Sawicki Stefan

Wydanie podręcznika z prawa międzynarodowego zostało w miarę potrzeb zmienione, uzupełnione i poszerzone. W szczególności omówiono w nim pozytywne skutki uznania rządu państwa w międzynarodowym systemie prawnym, a także negatywne skutki prawne spowodowane brakiem uznania nowego rządu. Dramatyczną sytuację humanitarną i prawną uchodźców we współczesnym świecie omówiono na podstawie Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu pr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 52.79 zł 69

Polecane działy

Polecane książki