Wolters Kluwer Polska


Meritum Podatki 2020

Meritum Podatki 2021

Aleksander Kaźmierski

W osiemnastym wydaniu MERITUM Podatki omówione zostały m.in.: zmiana skali podatkowej (progów podatkowych) – nowa 17% stawka podatkowa w PIT (ale uwaga na limit I progu podatkowego), konsekwencje jej wprowadzenia; dwie skale podatkowe do rozliczenia PIT za 2019 rok (przykłady rozliczeń), zwolnienie z PIT młodych podatników – do ukończen

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podatki 2020 z komentarzem Crido Taxand

Podatki 2021 z komentarzem Crido Taxand

Crido Taxand

Podatki 2020 z komentarzem Crido to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem – doradców podatkowych z Crido. Publikacja zawiera 48 aktualnych aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego –

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Aleksandra Cempura

Książka zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W książce Metodyka sporządzania umów gospodarczych autorki zawarły: zwięzłe omówienie istot

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo budowlane Komentarz

Prawo budowlane Komentarz Wierzbowski

Marek Wierzbowski

W komentarzu przedstawiono wnikliwą interpretację przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy prawne towarzyszące stosowaniu tych regulacji w praktyce. W sposób jasny i precyzyjny wskazują, jakie działania powinien podejmować inwesto

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo oświatowe Komentarz

Prawo oświatowe Komentarz

Artur Olszewski

Prawo oświatowe. Komentarz, autorstwa wybitnych specjalistów w poruszanej tematyce stanowi wyczerpujące omówienie problematyki związanej z utworzeniem i funkcjonowaniem nowego systemu oświaty w Polsce w oparciu o dwa zasadnicze akty prawne:ustawę z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 Nr 7, poz. 60);us

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo zamówień publicznych Komentarz

Prawo zamówień publicznych Komentarz

Marta Kozyra

Publikacja pokazuje, jak zmieni się Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r. Autorka, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, koncentruje się na ukazaniu nowych rozwiązań. Przystępnie objaśnia – również na przykładach – jak te zmiany wpływają na cały proces zamówienia: od sporządzenia analizy zapotrzebowania, przez przyg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

Ustawa o rachunkowości Komentarz 2021 Kiziukiewicz

Teresa Kiziukiewicz

W publikacji omówiono kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przystępny i kompleksowy sposób przedstawiono interpretację prawa bilansowego, odnosząc się do krajowych standardów rachunkowości i rozwiązań międzynar

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Kodeks postępowania karnego Komentarz 2021 Dudka

Katarzyna Dudka

Publikacja stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w praktyce zawodowej sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcowie prawni. W formuł

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf

Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf

Małgorzata Gersdorf

W podręczniku zaprezentowano problematykę prawa pracy w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Autorzy omówili zagadnienia związane z poszczególnymi instytucjami prawnymi, uwzględniając przy tym dorobek doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego. Opracowanie uwzględnia zmiany legislacyjne, w szczególności wprowadzone ustawą z 2.0

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo gospodarcze i handlowe Katner

Prawo gospodarcze i handlowe Katner

Szymon Byczko

Książka z prawa gospodarczego i handlowego w sposób przystępny prezentuje nawet najtrudniejsze problemy, jednocześnie przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury. Na wyk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Polecane działy

Polecane książki