Wolters Kluwer Polska


apelacja-cywilnym-komentarz-orzecznictwo-manowska.jpg

Apelacja w postępowaniu cywilnym Manowska

Manowska Małgorzata

W komentarzu kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego. Książka Apelacja w postępowaniu cywilnym składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera:-

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 104.49 zł 139

ksiazka-postepowanie-sadowoadministracyjne-podrecznik.jpg

Postępowanie sądowoadministracyjne

Tadeusz Paweł Woś

Książka z postępowania sądowoadministracyjnego uwzględnia m.in. najnowszą zmianę wynikającą z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Omawia m.in. nowe rozwiązania dotyczące przesłanki wyczerpania środków zaskarżenia, terminów wnoszenia skarg, nowego środka zaskarżenia - sprzeciwu od decyzji kasacyjnych, postępowania mediacyjnego.Podręcznik jest poł

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 55.19 zł 69

metodyka-sporzadzania-umow-cempura-2018.jpg

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Aleksandra Cempura

Publikacja Metodyka sporządzania umów gospodarczych zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W książce Metodyka sporządzania umów gospodarczych autorki zawarły: zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświ

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 118.93 zł 159

ksiazka-oostepowania-administracyjne-sadowoadministracyjne-kazusy.jpg

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami

Roman Hauser

Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Oprócz uwag dotyczących poszczególnych instytucji postępowań administracyjnych oraz procesu sądowoadministracyjnego zawiera rozważania na temat: - problematyki czynności procesowych,- zależności występujących między wskazanymi postępowaniami,- odr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 53.96 zł 69

jacyszyn-umowy-handlowe.jpg

UMOWY HANDLOWE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH WYD2

JACYSZYN J.

Jest to zbiór materiałów, które pomogą aplikantom adwokackim i radcowskim przygotować się do egzaminu zawodowego. W książce znajdują się nie tylko projekty apelacji i praktyczne wskazówki, jak ją sporządzić, lecz także informacje, jak sporządzić opinię o braku podstaw do wniesienia apelacji, wraz z przykładowymi wzorami i objaśnieniami do nich. To pierwsza publikacja na polskim rynku, w której zamieszczono materiały do p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 51.75 zł 55

prawa-cywilne-kazusy.jpg

Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy

Zając Agata

Książka z prawa cywilnego części ogólnej zawiera około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego - części ogólnej i prawa rzeczowego. Jest praktycznym podręcznikiem do ćwiczeń z umiejętności stosowania przepisów prawa. Kazusy obejmują m.in. problematykę: - zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych i osób prawnych, - składania oświadczeń woli oraz ważności i skuteczności c

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 69.81 zł 89

postepowanie-wieczystoksiegowe-wolters.jpg

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Helena Ciepła

Publikacja − jako pierwsza na rynku wydawniczym − przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.W opracowaniu zawarto obszerny katalog przykładów prawidłowo wypełnionych formularzy urzędowych wniosków o wpis. Autork

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 118.93 zł 159

sadowoadministracyjne-postepowanie-zarys-wykladu.jpg

Postępowanie sądowoadministracyjne zarys wykładu

Hanna Knysiak Sudyka

Książka z postępowania sądowoaadministracyjnego jest polecana zarówno jako podstawowy podręcznik dla studentów administracji, jak i dla studentów prawa. Dobór omawianych zagadnień został zdeterminowany profilem studiów administracyjnych oraz wyzwaniami, z którymi przyjdzie się zmierzyć w praktyce przyszłym pracownikom administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Podręcznik może także stanowić pomoc dla praktyków: adw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 46.33 zł 59

prawo-cywilne-zarys-czesci-ogolnej.jpg

Prawo cywilne zarys części ogólnej

Wolter Aleksander

Obecne, trzecie wydanie - w nowej wersji - podręcznika ukazuje się po 20 latach od jego poprzedniej edycji, a po 50 latach od opublikowania dzieła wyłącznego, którego ten podręcznik jest kontynuacją, pióra Aleksandra Woltera. Tyleż lat - tzn. 50 - minęło od śmierci Profesora Woltera, a 20 lat od odejścia Jerzego Ignatowicza, współautora niniejszego podręcznika. Wznowienie tej publikacji - w zmienionej, zaktualizowanej postaci - j

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 62.09 zł 79

prawo-cywilne-kazusy.jpg

Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami

Fryderyk Zoll

Zbiór kazusów z prawa cywilnego:- zawiera rozwiązania,- przybliża metody rozwiązywania kazusów,- ułatwia przygotowanie do egzaminów z prawa cywilnego,- ugruntowuje umiejętność wnioskowania i argumentowania prawniczego.Publikacja obejmuje kazusy z rozwiązaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, łączące w sobie często zagadnienia zaczerpnięte z kilku działów prawa cywilnego. W każdym rozwiązaniu punkt ciężkości stanowi p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 53.96 zł 69

Polecane działy

Polecane książki