Wolters Kluwer Polska


Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

Teresa Kiziukiewicz

Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla księgowych, doradców podatkowych, osób prowadzących biura rachunkowe oraz biegłych rewidentów. Zainteresuje również dyrektorów ekonomicznych, analityków finansowych i członków rad nadzorczych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych, studentów studiów eko

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 187.33 zł 239

Kontrola podatkowa przedsiębiorców

Specyfika kontroli podatkowej przedsiębiorcy

Marek Krawczak

Książka ze zmianami przepisów w zakresie zasad kontroli podatkowej i dostarcza niezbędnej wiedzy dla szerokiej grupy odbiorców.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego

Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego

Grażyna Cern

Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Publikacja omawia problematykę prowadzenia działalności gorspodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz gospodarowania i zarządzania mieniem komunalnym. W książce omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące gospodarki komunalnej mające wpływ na zakres dzia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 133.43 zł 169

Prawo Unii Europejskiej

Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej

Maciej Taborowski

Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego. Pierwsza na polskim rynku publikacja, w której w sposób przystępny i kompleksowy zostały omówione precedensowe zagadnienia prawne dotyczące ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejsk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek 2019

Sylwia Spurek

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówienie odpowiednich przepisów zawartych m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Konwenc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 94.93 zł 119

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz 2019

Ewa Bończak Kucharczyk

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz Nowe rodzaje najmu. Gospodarowanie zasobami samorządowymi. Publikacja objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo zatrudnienia

Zbiorowe prawo zatrudnienia Komentarz 2019

Daniel Książek

Komentarz do zbiorowego prawa zatrudnienia reguluje relacje normatywne zachodzące pomiędzy reprezentującymi zatrudnionych związkami zawodowymi i organami partycypacyjnymi a pracodawcami i skupiającymi ich organizacjami oraz pomiędzy tymi podmiotami a organami władzy i administracji publicznej. Komentarz wyd. Wolters zawiera wnikliwą analiz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Bezpaństwowość w prawie publicznym

Bezpaństwowość w prawie publicznym

Dorota Pudzianowska

W publikacji przedstawiono fundamentalne zagadnienia dogmatyki prawa publicznego dotyczące bezpaństwowości.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ciężar dowodu w polskim procesie karnym

Ciężar dowodu w polskim procesie karnym

Małgorzata Żbikowska

W książce autorka prezentuje różne sposoby postrzegania ciężaru dowodu w polskim procesie karnym, przywołując poglądy przedstawicieli nauki polskiej i zwracając szczególną uwagę na kwestie sporne w tym zakresie. Przybliża tę instytucję prawną z perspektywy:domniemań prawnych i faktycznych,niedopuszczalności czynności dowodowej,n

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 94.93 zł 119

Postępowanie karne

Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym

Michał Rusinek

Książka stanowi monograficzne omówienie materii zakazów dowodowych, czyli norm ograniczających dowodzenie w postępowaniu karnym niektórych faktów, bądź dowodzenie za pomocą niektórych dowodów. Kwestie te mają kluczowe znaczenie dla zakresu ustalania faktów w postępowaniu karnym, co wiąże się z trafnym orzekaniem o odpowiedzialno

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Polecane działy

Polecane książki