Wolters Kluwer Polska


Program Rodzina 500 plus

500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach wzory dokumentów dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

Michał Bochenek

Książka 500, po nowelizacji jest dla pracowników i kierowników ośrodków pomocy społecznej lub urzędów obsługujących realizację świadczeń wychowawczych. Dzięki zawartym w publikacji wzorom, studiom przypadków i orzecznictwa, będzie ona wsparciem w skuteczniejszym przyznawaniu świadczeń wychowawczych, realizowaniu wypłat 500, i re

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 79.17 zł 99

Prawo karne Zbiór przepisów

Prawo karne Zbiór przepisów Wolters

Seria z paragrafem

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbió

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 56.70 zł 69

Prawo cywilne Zbiór przepisów

Prawo cywilne Zbiór przepisów Wolters

Seria z paragrafem

Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 8 października 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY 1

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 56.70 zł 69

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Wolters Lubasz

Dominik Lubasz

W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone do polskiej ustawy o ochronie danych osobowych wprowadzone ustawą dostosowującą z 21 lutego 2019 r., które weszły w życie 4 maja 2019 roku. W książce omówiono m.in.zagadnienia dotyczące: regulacji statusu i kompetencję krajowego organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Dany

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 206.69 zł 269

Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba

Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba

Kidyba Andrzej

Komentarz stanowi szczegółowy komentarz do przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W 16. wydaniu komentarza do kodeks spółek handlowych uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone między innymi: ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmiani

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 370.99 zł 459

Prawo rodzinne Strzebinczyk

Prawo rodzinne Strzebinczyk

Jerzy Strzebinczyk

W piątym, wydaniu podręcznika z prawa rodzinnego kompleksowo omówiono polskie ustawodawstwo w zakresie prawa rodzinnego, z uwzględnieniem nowego prawa o aktach stanu cywilnego oraz rozwiązań wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, które nie dopuszczają do umieszczenia dziecka w p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 48.26 zł 63

Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych

Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Lewandowski Tomasz

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i doty

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 74.15 zł 99

Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność wzory i przykłady dokumentów regulamin działalności rady pedagogicznej

Krzysztof Gawroński

Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące organizacji pracy rady pedagogicznej. Szczegółowo zostały omówione zasady funkcjonowania rady pedagogicznej wynikające z obowiązujących przepisów prawa, m.in.: zadania dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady, kompetencje stanowiące, opiniodawcze i uprawnienia rady pedagogicznej, dok

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 55.63 zł 69

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza w sektorze MŚP Praktyczne aspekty tworzenia funkcjonowania likwidacji przedsiębiorstwa

Jadwiga Glumińska Pawlic

Książka przygotowana została przez prawników i ekonomistów, praktyków wspólnie prowadzących kancelarię doradztwa prawno-podatkowego, uczestniczących aktywnie w tworzeniu i obsłudze finansowej tego typu firm. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja traktowana będzie jako rzetelne źródło wiedzy dla polskich małych i średnich przedsi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 137.79 zł 179

Miejski transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy Kompendium wiedzy samorządowca

Adrian Misiejko

Książka uwzględnia regulacje wprowadzone ustawą z 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Oprócz tego odwołuje się do orzecznictwa organów nadzoru i sądów administracyjnych. Książka o publicznym transporcie drogowym stanowi omówienie zagadnień związanych ze stanowieniem prawa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 55.63 zł 69

Polecane działy

Polecane książki