Wolters Kluwer Polska


procedura-wyroku-pilotazowego-758387i.jpg

Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Czepek Jakub

Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porządków prawnych. Książka zawiera informacje o procedurze pilotażowej i quasi-pilotażowej oraz metodach implementacji wyroków pilotażowych. Ich ważnym źródłem były m.in. rozmowy przeprowadzone z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 77.78 zł 99

procedura-wyroku-pilotazowego-758387i.jpg

Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Czepek Jakub

Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porządków prawnych. Książka zawiera informacje o procedurze pilotażowej i quasi-pilotażowej oraz metodach implementacji wyroków pilotażowych. Ich ważnym źródłem były m.in. rozmowy przeprowadzone z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 77.78 zł 99

kpa-komentarz-wrobel-jaskowiak.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Małgorzata Jaśkowiak

W komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego wydawnictwa Wolters omówiono przebieg postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej i kwestie m.in.: wydawania zaświadczeń, kosztów postępowania administracyjnego oraz postępowania w sprawie skarg i wniosków. Publikacja przybliża także zasady udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym oraz regulacje szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznyc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 207.89 zł 269

zatrudnianie-pracownikow-tymczasowych-komentarz.jpg

Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

Anna Reda Ciszewska

W komentarzu w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 962), które weszły w życie 1.06.2017 r. Nowelizacja ta ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony pracowników tymczasowych. W komentarzu autorki

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 91.29 zł 119

komentarz-ustsawa-o-komornikach-komentarz.jpg

Ustawa o komornikach sądowych Koszty komornicze Komentarz

Komentarze praktyczne

Komentarz do ustawy o komornikach sądowych w praktyczny sposób omawia nowe regulacje dotyczące komorników sądowych, wynikające z nowo uchwalonych aktów prawnych: ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771) oraz z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. poz. 770), które zastępują dotychczasową ustawę z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 ze zm.). Regulacje te na nowo ks

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 192.49 zł 249

komentarz-2016-ustawa-rachunkowosc.jpg

Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

Ewa Wallińska

Komentarz do ustawy o rachunkowości to wyróżniające się na rynku opracowanie, zawierające wyczerpującą analizę aktualnych przepisów podstawowego źródła regulacji polskiego prawa bilansowego, jakim jest ustawa o rachunkowości. Uwzględniona została również nowelizacja ustawy wchodząca w życie z dniem 25.11.2018 r., rozszerzająca zakres jej stosowania o przedsiębiorstwa w spadku. Jednym z kluczowych walorów książki Ustawa o

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 200.19 zł 259

sprawach-karnych-komentarz-2016-swiecki.jpg

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki

Dariusz Świecki

Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera: klasyczny podartykułowy komentarz do przepisów art. 425-467 k.p.k., wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominującej linii orzeczniczej, wykaz przepisów powiązanych z komentowanym artykułem, schematy ułatwiają

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 98.99 zł 129

prawo-administracyjne-zimmermann-2016.jpg

Prawo administracyjne Zimmermann

Jan Aleksander Zimmermann

Podręcznik z prawa administracyjnego Zimmermanna jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla studentów prawa i administracji. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego. Zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej prob

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 52.79 zł 69

kodeks-karny-2017-komentarz.jpg

Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek

Violetta Konarska Wrzosek

W drugim wydaniu komentarza do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Komentarz do kodeksu karnego zawiera omówienie przepisów k.k. wg stanu prawnego na dzień 1.08

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 247.49 zł 329

prawo-konstytucyjne-pytania-wykladu-2017.jpg

Prawo konstytucyjne pytania i odpowiedzi

Mirosław Granat

Książka z prawa konstytucyjnego powstała na podstawie wykładów z przedmiotu prawo konstytucyjne prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej ósme wydanie uwzględnia najnowsze problemy w stosowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to podręcznik praktyka, który pokazuje działanie prawa konstytucyjnego w realiach ustrojowych. Zrozumienie narastających konfliktów o przestrzeg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 52.79 zł 69

Polecane działy

Polecane książki