Wolters Kluwer Polska


Finanse publiczne

Finanse publiczne zagadnienia ustrojowe i prawne

Andrzej Borodo

Podręcznik z finansów publicznych przedstawia zagadnienia prawne i ustrojowe polskich finansów publicznych z elementami finansów publicznych innych państw, a także z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. W książce Finanse publiczne omówiono takie zagadnienia jak:- ogólne zagadnienia publicznej działalności finansowej, charakterystyka ins

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 55.63 zł 69

Prawo o szkolnictwie wyższym z komentarzem

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz Woźnicki

Jerzy Woźnicki

Publikacja stanowi pierwsze tak obszerne i kompleksowe omówienie zaktualizowanych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Odwołując się do innych aktów i wcześniejszego ustawodawstwa, autorzy przedstawiają propozycje interpretacji przepisów i proponują rozwiązania szeregu zidentyfikowanych w procesie stosowania ustawy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 190.79 zł 249

Prawo cywilne i handlowe w zarysie

Prawo cywilne i handlowe w zarysie Katner

Wojciech Katner

Siódme wydanie Prawa cywilnego i handlowego w zarysie to zaktualizowana i uzupełniona wersja podręcznika akademickiego, w którym omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obrotu prywatnoprawnego (cywilnego i handlowego). Autorzy publikacji są wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego i jednocześnie wykonują zawody adwokata lub radcy praw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Materialne prawo administracyjne Miemiec

Materialne prawo administracyjne Miemiec

Marcin Miemiec

Podręcznik zawiera analizę najważniejszych zagadnień administracyjnego prawa materialnego. Z uwagi na obszerność tej dziedziny prawa skupiono się na najistotniejszych kwestiach, takich jak: obywatelstwo i status cudzoziemców, związki wyznaniowe, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarka

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 47.07 zł 59

Świadectwo pracy po zmianach

Świadectwo pracy po zmianach

Maria Sobieska

Książka w sposób praktyczny i kompleksowy analizuje problemy, z jakimi pracodawcy i służby kadrowe stykają się przy wystawianiu świadectwa pracy. Ponadto zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do treści i dokumentu świadectwa pracy, a także omówienie druku świadectwa pracy z przykładami jego wypełn

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Procedury geodezyjno prawne

Procedury geodezyjno-prawne ustalania granic i podziałów nieruchomości

Dariusz Felcenloben

Książka przeznaczona jest dla pracowników organów administracji publicznej i sądów, do kompetencji których należy orzecznictwo w sprawach ustalania przebiegu granic i podziałów nieruchomości. Dla adwokatów, sędziów czy radców prawnych stanowić może pogłębioną analizę poszczególnych procedur, przydatną w procesach dotyczących

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 120.83 zł 159

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Borkowski Janusz

W podręczniku prawniczym zaprezentowano koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W książce Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne uwzględniono nowe rozwiązania prawne, przedstawi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 62.05 zł 79

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych

Tomasz Aniukiewicz

Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Komentarz dołączony do każdego ze wzorów pozwala na szerszą analizę znaczenia i zakresu stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Program Rodzina 500 plus

500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach wzory dokumentów dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

Michał Bochenek

Książka 500, po nowelizacji jest dla pracowników i kierowników ośrodków pomocy społecznej lub urzędów obsługujących realizację świadczeń wychowawczych. Dzięki zawartym w publikacji wzorom, studiom przypadków i orzecznictwa, będzie ona wsparciem w skuteczniejszym przyznawaniu świadczeń wychowawczych, realizowaniu wypłat 500, i re

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 78.10 zł 99

Prawa zwierząt

Prawa zwierząt Praktyczny przewodnik

Karolina Kuszlewicz

Książka zawiera omówienie narzędzi prawnych, które mogą służyć poprawie losu zwierząt, zarówno w odniesieniu do bieżącej interwencyjnej pomocy poszczególnym z nich, jak i w ujęciu bardziej systemowym. Wskazano najważniejsze przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Zwrócono uwagę na te obszary, w których konieczne są zmiany systemow

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 32.09 zł 39

Polecane działy

Polecane książki