Wolters Kluwer Polska


Kontrola celno skarbowa Komentarz

Kontrola celno skarbowa Komentarz Różycki

Karol Różycki

Komentarz do kontroli celno-skarbowej jest pierwszą na rynku publikacją, która szczegółowo i wnikliwie analizuje wszystkie regulacje ustawowe oraz wykonawcze dotyczące procedury kontroli celno-skarbowej. Celem komentarza nie jest omawianie zasad postępowania podatkowego i kontroli podatkowej, lecz wyjaśnienie jak odpowiednio stosować normy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 112.35 zł 149

Meritum Podatki 2019

Meritum Podatki 2020

Aleksander Kaźmierski

W osiemnastym wydaniu MERITUM Podatki omówione zostały m.in.: zmiana skali podatkowej (progów podatkowych) – nowa 17% stawka podatkowa w PIT (ale uwaga na limit I progu podatkowego), konsekwencje jej wprowadzenia; dwie skale podatkowe do rozliczenia PIT za 2019 rok (przykłady rozliczeń), zwolnienie z PIT młodych podatników – do ukończen

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 196.09 zł 259

Zatrudnianie pracowników samorządowych

Zatrudnianie pracowników samorządowych 2020 ze wzorami dokumentów

Paweł Czarnecki

W książce omówiono zasady zatrudniania pracowników samorządowych, uwzględniając ogół przepisów dotyczących tej grupy zawodowej. Książka zawiera wzory dokumentów dotyczących m.in.: powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy, zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, informacji o odmowie wykonania polecenia, ośw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 99.50 zł 129

Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2

Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki Tom 1 i 2 na 2020 roku

Świecki Dariusz

W komentarzu do kodeksu postępowania karnego dokonano analizy poszczególnych przepisów, wskazano na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne i przedstawiono propozycje ich rozwiązania. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy. Autorzy wykor

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 305.27 zł 399

Kadry w oświacie 2019

Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu 2 części zasady wypowiadania i nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy

Lidia Marciniak

Publikacja w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy, a także zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe oraz regulacji określonych w Kodeksie pracy. Autorzy skupiają się na aktualnych problemach, z którymi będą zmierzać się dyrektorzy szkół w okresie ruchu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 45.26 zł 59

Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem

Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem Błoński ponad 300 wzorów pism procesowych

Michał Błoński

Publikacja zawiera około 300 wzorów z zakresu procedury karnej, opatrzonych wyczerpującymi komentarzami wraz z obszernie przytaczanym orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Autor przedstawia szczegółowe praktyczne wskazówki, w jaki sposób formułować pisma procesowe na każdym etapie prowadzonego postępowania, dotyczące

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 127.19 zł 169

Ceny transferowe

Ceny transferowe Mechanizmy dokumentacje raportowanie

Tomasz Kosieradzki

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku. Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak:- analiza cen transferowych,- podmioty powiązane,- recharakteryzacja transakcji,- metody weryfikacji cen transferowych,- korekty cen transferowych,- sankcje w przypadku naruszenia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 126.46 zł 169

Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba

Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba

Kidyba Andrzej

Komentarz stanowi szczegółowy komentarz do przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W 16. wydaniu komentarza do kodeks spółek handlowych uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone między innymi: ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmiani

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 381.59 zł 459

Mobbing dyskryminacja molestowanie Przeciwdziałanie w praktyce

Mobbing dyskryminacja molestowanie Przeciwdziałanie w praktyce

Jarosław Marciniak

Książka przybliża sposoby przeciwdziałania mobbingowi oraz zjawiskom dyskryminacji i molestowania w realiach przedsiębiorstw i innych organizacji. Powyższe zagadnienia omówiono w kontekście interesującym pracodawców; przedstawiono również szczegółowe rozwiązania - przede wszystkim proceduralne, organizacyjne i kadrowe. Istotna cz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 53.49 zł 69

Innowacje w ochronie zdrowia

Innowacje w ochronie zdrowia. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne

Irena Lipowicz

W książce przybliżono zmiany i procesy zachodzące w ochronie zdrowia z uwzględnieniem innowacji technologicznych, które będą odgrywać coraz większą rolę. Publikacja składa się z dwóch części:prawnej, przedstawiającej innowacje w ochronie zdrowia z perspektywy nauki prawa publicznego, dotyczącej m.in.: konstytucyjnych granic regul

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 105.18 zł 139

Polecane działy

Polecane książki