Wolters Kluwer Polska


Postepowanie-karne-Kazusy.jpg

Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Katarzyna Dudka

Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematyczny kazusów obejmuje również przypadki z zakresu prawa karnego skarbowego oraz dotyczące problematyki intertemporalnej. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 46.33 zł 59

kodeks-cywilny-2018-plus.jpg

Zbiór cywilny Plus 2018

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I). Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Komornicy sądowi i egzekucja. Koszty komornicze Zbi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 62.09 zł 79

historia-ustroju-i-prawa-polskiego-bardach.jpg

Historia ustroju i prawa polskiego Bardach

Bardach Juliusz

Książka z historii ustroju i prawa polskiego obejmuje dzieje ustroju społeczno-politycznego i prawa Polski od ich zarania aż do końca XX wieku. Szerokie ujęcie historii za pomocą doświadczonych profesorów, którzy barwnie i w uporządkowany sposób zdołali zmieścić w jednym tomie także historię życia ówczesnych mieszkańców Polski, zostało wzbogacone o elementy ułatwiające naukę: piktogramy, pogrubienia i zróżnicowaną wiel

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 59.69 zł 75

kpk-komentarz-swiecki-wolters.jpg

Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki

Krzysztof Eichstaedt

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy. W czwartym wydaniu komentarza uwzględniono najnowsze zmiany Kodeksu post

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 307.99 zł 399

kodeks-wyborczy-przepisy-2013.jpg

Wybory samorządowe 2018 Zagadnienia praktyczne i schematy działań

Monika Augustyniak

W opracowaniu kompleksowo omówiono zagadnienia dotyczące wyborów samorządowych – od przedstawienia podstaw prawnych i zasad ich przeprowadzania, po omówienie poszczególnych etapów wyborczych i środków zaskarżania, jakie przysługują wyborcy, w tym m.in: – tworzenie obwodów głosowania oraz rejestru i spisu wyborców, – zarządzenie wyborów do rad/sejmików, liczba radnych i zgłaszanie kandydatów na radnych – protesty wybor

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

prawa-cywilne-kazusy.jpg

Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy

Zając Agata

Książka z prawa cywilnego części ogólnej zawiera około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego - części ogólnej i prawa rzeczowego. Jest praktycznym podręcznikiem do ćwiczeń z umiejętności stosowania przepisów prawa. Kazusy obejmują m.in. problematykę: - zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych i osób prawnych, - składania oświadczeń woli oraz ważności i skuteczności c

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 69.81 zł 89

ustawa-gospodarowanie-komentarz-nieruchomosci.jpg

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz

Paweł Czechowski

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

rodo-prawo-do-zapomnienia.jpg

RODO Prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia

Janusz Żołyński

Przedmiotem analizy w niniejszej publikacji jest prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia, wywodzące się z konstytucyjnej ochrony prywatności i przysługujące każdemu pracownikowi na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

brak.jpg

Prawo wodne praktyczny przewodnik

Bartosz Rakoczy

Celem opracowania jest usystematyzowanie problematyki Prawa wodnego z uwzględnieniem praktycznego stosowania jego przepisów. Autor szczegółowo omawia te instytucje, które mają zasadnicze, kluczowe znaczenie dla stosowania ustawy. Porządkuje materię Prawa wodnego, w której istotne regulacje giną w gąszczu przepisów technicznych odsyłających, stanowiących upoważnienie do wydawania rozporządzeń.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

charakter-prawny-umowy-prace-badawczo-rozwojowe.jpg

Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe

Marek Salamonowicz

Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe. Z publikacji dowiesz się, jakie są cechy umowy o prace badawczo-rozwojowe, a także jaki może być jej zakres, składniki oraz ograniczenia swobody kontraktowania.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Polecane działy

Polecane książki