Wolters Kluwer Polska


Pełnomocnictwo prokura

Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami

Wojciech Gonet

Książka jest przeznaczona dla notariuszy, aplikantów notarialnych, radców prawnych, adwokatów oraz referendarzy sądowych. W publikacji przestawiono zasady właściwej reprezentacji różnych podmiotów (w tym: Skarbu Państwa, przedsiębiorców w upadłości, przedsiębiorców realizujących postępowanie restrukturyzacyjne, spółek prawa ha

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 211.99 zł 259

Prawo karne Zbiór przepisów

Prawo karne Zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbió

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 55.63 zł 69

Informator Prawniczy Tradycja od lat 2019 granatowy format B6

Informator Prawniczy Tradycja od lat 2020 granatowy format B6

Informator 2020

Informator Prawniczy Tradycja od lat 2020 granatowy (format B6). Funkcjonalny informator dla prawnika. Kalendarium: tydzień na dwóch stronach. Zawartość informatora: praktyczne kalendarium, obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, zestawienie przepisów o kosztach, mapa Polski, dwie tasiemki, odrębny notatnik teleadresowy.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 40.65 zł 47

Prawo celne Komentarz

Prawo celne Komentarz

Wiktor Poniewierka

Komentarz przeznaczony jest dla agentów celnych, doradców podatkowych oraz adwokatów i radców prawnych, którzy w ramach praktyki zawodowej udzielają pomocy prawnej podmiotom prowadzącym międzynarodową wymianę handlową. W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono zagadnienia ustawy Prawo celne, z jednoczesnym odwołaniem się do orzeczn

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 69.54 zł 79

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Joanna Wyporska Frankiewicz

W książce wyczerpująco opisano zagadnienia związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek. Poradnik zawiera rozbudowane wzory pism, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce organów administracji publicznej. Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 99.50 zł 129

Informator Prawniczy 2019 zielony (format A5)

Informator Prawniczy 2020 zielony format A5

Informator 2020

Informator Prawniczy 2020 zielony (format A5). Kalendarium: dzień na stronie. Zawartość informatora: praktyczne kalendarium, obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, zestawienie przepisów o kosztach, mapa Polski, registry, dwie tasiemki, odrębny notatnik teleadresowy.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 58.84 zł 69

Zbiorowe prawo pracy

Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy

Łukasz Pisarczyk

Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 99.50 zł 129

Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu Garlicki

Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu Garlicki

Leszek Garlicki

W ksiązce z polskiego prawa konstytucyjnego zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje obecny etap przemian polskiego porządku prawnego, w szczególności zmiany dotyczące władzy sądowniczej. Tłem dla tych aktualizac

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podstawy prawa i administracji Góralczyk

Podstawy prawa i administracji Góralczyk wykład podstaw prawoznawstwa

Podręcznik prawo

Książka zawiera systematyczny wykład podstawowych pojęć prawniczych i instytucji prawnych oraz wprowadzenie do siatki pojęć administracji publicznej i prawa administracyjnego. Jest to materiał niezbędny do uzyskania koniecznych zaliczeń i egzaminów oraz do studiowania dalszych przedmiotów prawniczych. W książce łączącej wiedzę teo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 47.07 zł 59

Prawo Europejskie Zbiór przepisów

Prawo Europejskie Zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Publikacja zawiera między innymi ostatnie wersje skonsolidowane traktatów oraz załączonych do nich protokołów: - Traktatu o Unii Europejskiej;- Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;- Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;- Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;- Protokołu w sprawie przywilejów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Polecane działy

Polecane książki