Worek rymowanych skarbów. Rymowanki do ćwiczeń wymowy głoski R

Worek rymowanych skarbów. Rymowanki do ćwiczeń wymowy głoski R

41.5 zł 32.99 zł

BOGDAŃSKA T. BOGDAŃSKA T. OL


Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Isbn: 9788361309178
Rok wydania: 2009

Worek rymowanych skarbów. Rymowanki do ćwiczeń wymowy głoski R

Rymowanki te przeznaczone są do korekcji rotacyzmu na etapie utrwalania i automatyzacji głoski r. Materiał ułożony został zgodnie z zasadami metodyki logopedycznej i obejmuje proces utrwalania artykulacji głoski r według następującej kolejności: - ćwiczenia wymowy głoski r w wyrazach, w których głoskę r poprzedza spółgłoska w nagłosie, śródgłosie, wygłosie; - ćwiczenia wymowy głoski r występującej w nagłosie wyrazu przed samogłoską; - ćwiczenia wymowy głoski r występującej w śródgłosie wyrazu w sąsiedztwie samogłosek; - ćwiczenie wymowy głoski r występującej w śródgłosie wyrazu po samogłosce i przed spółgłoską; - ćwiczenia wymowy głoski r występującej w wygłosie wyrazu po samogłosce; - ćwiczenia wymowy głoski r występującej dwu lub trzykrotnie w wyrazie; - ćwiczenia wymowy głoski r występującej w wyrazie z głoską l; - ćwiczenia wymowy głoski r występującej w wyrazie z głoską j. Podana kolejność utrwalania artykulacji głoski r nie musi być dokładnie przestrzegana, ale powinna być dostosowana do indywidualnych możliwości dziecka. Jednocześnie należy pamiętać, że ważnym elementem terapii jest świadomość dziecka, na którym etapie się znajduje.