Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej

Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej

Karol Piech


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326439094
Rok wydania: 2012

Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej

W książce zaprezentowano szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków związanych z wprowadzaniem towarów na obszar celny Unii Europejskiej. Omówiono m.in. zasady dokonywania zgłoszeń celnych, możliwości ich sprostowania lub unieważnienia, zasady kontroli zgłoszeń celnych po zwolnieniu towarów. Przedstawiono czynności podmiotów uprawnionych do dokonywania zgłoszeń celnych, co pozwoli prawidłowo wykonywać obowiązki przedstawiciela celnego. Opracowanie zawiera wybór orzecznictwa i literatury związany z prezentowaną tematyką. Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla specjalistów z działów importu, pracowników firm przewozowych i spedycyjnych, a także dla podmiotów świadczących usługi przedstawicielstwa celnego –agencji celnych, doradców podatkowych czy radców prawnych. Jej adresatami są także funkcjonariusze celni oraz sędziowie sądów administracyjnych. „We współczesnym prawie celnym instytucja zgłoszenia celnego stanowi jedną z centralnych instytucji prawnych. Problematyka ta, ściśle powiązana z naszym członkostwem w Unii Europejskiej, jest tematem nowym i nieznajdującym jeszcze właściwego odzwierciedlenia w literaturze przedmiotu.