Wprowadzenie do logiki dla prawników Nawrot podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki

Wprowadzenie do logiki dla prawników Nawrot podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki

Oktawian Nawrot


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381875349
Rok wydania: 2020

Wprowadzenie do logiki dla prawników Nawrot podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki

Podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logiki formalnej oraz ogólnej metodologii nauk, z podkreśleniem elementów szczególnie przydatnych w pracy myślowej prawnika.

Obok wspomnianych zagadnień czytelnik odnajdzie w książce omówienie takich zagadnień, jak:

- interpretacja tekstów prawnych,
- wnioskowania prawnicze,
- problematyka wypowiedzi modalnych i deontycznych,
- logika erotetyczna.

W najnowszym wydaniu rozwinięto część zagadnień dotyczących semiotyki logicznej, a także dodano lub zmodyfikowano wiele przykładów ilustrujących poszczególne zagadnienia. W dalszym ciągu duży nacisk położony został na język wykładu, tak aby przy zachowaniu odpowiedniego stopnia precyzji poszczególne treści były zrozumiałe dla czytelnika stykającego się po raz pierwszy z omawianą problematyką.

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji. Pomocny będzie również studentom kierunków humanistycznych i ekonomicznych, mających w programie studiów przedmiot logika lub ogólna metodologia nauk.