Wprowadzenie do logiki dla prawników Nawrot podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki

Wprowadzenie do logiki dla prawników Nawrot podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki

69 zł 57.77 zł

Oktawian Nawrot


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381076760
Rok wydania: 2017

Wprowadzenie do logiki dla prawników

Podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logiki formalnej oraz ogólnej metodologii nauk, z podkreśleniem elementów szczególnie przydatnych w pracy myślowej prawnika.

Obok wspomnianych zagadnień czytelnik odnajdzie w książce omówienie takich zagadnień, jak:

- interpretacja tekstów prawnych,
- wnioskowania prawnicze,
- problematyka wypowiedzi modalnych i deontycznych,
- logika erotetyczna.

W najnowszym wydaniu rozwinięto część zagadnień dotyczących semiotyki logicznej, a także dodano lub zmodyfikowano wiele przykładów ilustrujących poszczególne zagadnienia. W dalszym ciągu duży nacisk położony został na język wykładu, tak aby przy zachowaniu odpowiedniego stopnia precyzji poszczególne treści były zrozumiałe dla czytelnika stykającego się po raz pierwszy z omawianą problematyką.

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji. Pomocny będzie również studentom kierunków humanistycznych i ekonomicznych, mających w programie studiów przedmiot logika lub ogólna metodologia nauk.