Wspólnotowy kodeks celny Komentarz

Wspólnotowy kodeks celny Komentarz

Marzenna Kałka


Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Isbn: 8360235515
Rok wydania: 2007

Wspólnotowy kodeks celny Komentarz

Klasyczny komentarz do poszczególnych przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, opatrzony licznymi odniesieniami do wspólnotowych przepisów wykonawczych, jak również do przepisów polskiego Prawa celnego. Komentarz prezentuje poglądy autorów, uwzględniając ważniejsze publikacje literatury przedmiotu oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu autorów w codziennym stosowaniu przepisów prawa celnego, publikacja ma praktyczny i przystępny charakter. Lektura obowiązkowa dla uczestników obrotu towarowego z państwami trzecimi, a w szczególności dla agentów celnych, funkcjonariuszy celnych, adwokatów i doradców podatkowych.