Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego Rudy Michał

Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego Rudy Michał

73.5 zł 65.99 zł

Rudy Michał


Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław
Isbn: 9788360631515
Rok wydania: 2010

Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego Rudy Michał

Stan prawny aktów normatywnych badanych w niniejszej pracy oceniany jest na dzień 1 lipca 2010 r. Jednakże analizowane przepisy mają przede wszystkim stanowić ilustrację prezentowanych w pracy poglądów i tez. Celem pracy było bowiem przede wszystkim wyjaśnienie istoty sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, sposobu organizacji podmiotów administrujących sprawami sanitarnymi i weterynaryjnymi oraz prawnych form realizacji przez te podmioty przepisów prawa sanitarnego i weterynaryjnego.