Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały
Bestseller

Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały

29.99 zł 26.86 zł

Karol Dobrzeniecki


Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Isbn: 9788372858092
Rok wydania: 2017

Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały

Książka z prawoznawstwa przeznaczone dla studentów prawa i administracji a także innych kierunków w których występuje przedmiot Wstęp do prawoznawstwa.
Ćwiczenia mają służyć usystematyzowaniu wiedzy na temat podstawowych pojęć prawnych oraz sposobów ich prawidłowego używania w różnych kontekstach. Ćwiczenia służą jako pomoc przy powtarzaniu materiału, nadają się do pracy samodzielnej i do wykonywania w trakcie zajęć.
W treści opracowania pozostawiono miejsce na indywidualne uwagi i odpowiedzi studenta.

Dopełnieniem ćwiczeń są teksty źródłowe o różnorodnym charakterze. Czytelnik może zapoznać się z treścią różnego typu źródeł prawa (krajowego i europejskiego), czynności prawnych, aktów stosowanie prawa, materiałów interpretacyjnych i zbiorów dyrektyw techniki prawodawczej.
Opracowanie może służyć jako dzieło samoistne. Można też je używać w charakterze uzupełnienia dostępnych na rynku podręczników. Układem oraz doborem treści w sposób szczególny koresponduje ono z wielokrotnie wznawianym podręcznikiem prof. Lecha Morawskiego pt. Wstęp do prawoznawstwa.